ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߦߌߟߡߊ:Stubs

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

These are all stubs in the N'Ko Wikipedia, and you can help them by expanding them.

Template link: ߞߙߊߞߏ:Tl

ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ Stubs

ߖߡߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߕߊ ߆߀ ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߆߀ ߞߐߞߊ߲߬