ߦߎߕߎߓ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߎߕߎߓ
video streaming service, online video platform, public website, social media
Industryߓߟߐߟߐ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ, online video platform ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 2005 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲YT ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Steve Chen, Jawed Karim, Chad Hurley ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐBroadcast Yourself ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐSan Bruno ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byYouTube, ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has subsidiaryYouTube Music ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߦߟߊSteve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲multiple languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Review score1.7/5 (Bad), 4.0/5 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Peabody Awards ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Product or material producedonline video platform ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߊߦߌߕߐߣ, Go ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌuser rating ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Postal code94043 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appYouTube Android app, YouTube iOS app ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.youtube.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official bloghttps://blog.youtube/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Web feed URLhttp://feeds.feedburner.com/youtube/PKJx ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Terms of service URLhttps://www.youtube.com/t/terms ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Privacy policy URLhttps://policies.google.com/privacy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Subject has roleISNI Direct Data Contributor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌend-user license agreement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of YouTube ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright representativewebsite gives user option to publish content with a free license ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stylized nameYouTube ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
API endpointhttps://youtube.googleapis.com/youtube/v3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contact page URLhttps://www.youtube.com/t/contact_us ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Press informationhttps://blog.youtube/press/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/youtube ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊYouTube video ID, ߦߎ߫ߕߎߓߋ, YouTube playlist ID, YouTube handle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߎߕߎߓ ߸ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߎߕߎߓߎ ߥߟߊ߫ ߦߎߕߎߓ، ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߦߎߕߎߓ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ، ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߎߡߦߊ ، ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲. ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߋߝ߭ߋ ߛߍ߲ߣ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߘ ߤߎߙߑߟߋ ߣߌ߫ ߖ߭ߊߥߍߘ ߞߊߙߌߡ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߔߍߦߌߔߊߟ ߓߊ߯ߙߟߊ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߘߏߟߊߙ ߥߟߎ߬ߡߊ ߁،߆߅ ߟߊ߫ ، ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߙߎߣߏ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߝߎߙߑߣߌ[߁].

Ytb Hoko.png

߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߃߅߀ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߎߕߎߓ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ_ߏ_ߞߊߙߏ߫. ߂߀߂߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߞߐߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߏ߯ ߡߐ߰ ߥߟߎ߬ߡߊ ߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫.

Crystal Clear app kedit.png This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߊ߬ ߦߌߘߞߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Statistiques[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆/߂߀߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߎߕߎߓ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߇߉ ߞߣߐ߫ ،﴿ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߐ߲ ߘߎ߰ߞߣߍ ߞߊ߲߫﴾.

ߞߊ߲ ߇߆ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ %߉߅ ߞߐߦߌߘߊ ߟߊ߫

Crystal Clear app kedit.png This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ /߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߸ ߦߎߕߎߓ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߇߆ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߈߃ ߞߣߐ߫ ،

Crystal Clear app kedit.png This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߟߌߘߊ ߢߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߟ ߓߊ߯ߙߟߊ ߞߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߛ߭ߊߕ ߤߎߙߑߟߋߦߌ ،ߛߑߕߋߝ߭ߋ ߛߍ߲ߣ ، ߖ߭ߊߥߍߘ ߞߊߙߌߡ.

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߲ ߥߙߎߞߌ ߗߏ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐ߰ߓߍ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߎߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Lancements mondiaux[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߘߊ ߝߌ߲ߣߊ== ߞߙߎߦߊߟߌ ==

Considerations techniques[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Problème du nom de domaine[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Définition d'image et codecs utilisés[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߘߊ߲߭ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Licence créative Commons[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Aspects societaux[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Media de masse dominant[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Educación thérapeutique[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߐߟߐ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Promotion des artistes[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Gilets jaunes et nouveaux médias alternatifs[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Droits d'auteur[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Remix[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

You Tube et les majors devancent la loi[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Contenus violents[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Liberté d'expression[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Lutte contre la désinformation[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Affrontement de vidéastes[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Failles[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Publicités[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Censure idéologique[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Addiction[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬