ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߸ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߸ ߥߟߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߁߈߆߇ ߣߌ߫ ߁߉߁߈ ߠߎ߫ ߕߍ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߈߆߇ ߟߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߣߌ߫ ߔߙߎߛߌ߫ ߞߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߦߊ߫ ߥߦߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫[߁].

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁ ߕߙߊߓߊ 1867 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎÖsterreich-Ungarn, Osztrák-Magyar Monarchia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Catholic Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demonymosztrák–magyar, österreichisch-ungarisch ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲, Hungarian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌGott erhalte Franz den Kaiser ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊVienna, Budapest ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߈°߁߂′߀″N ߁߆°߂߁′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentconstitutional monarchy, dual monarchy, monarchy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫Emperor of Austria, Apostolic King of Hungary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Austrian Imperial Council ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߋߙߌߦߊUkrainian People's Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyAustro-Hungarian gulden, Austro-Hungarian krone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Empress Elisabeth Railway ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date߁߁ ߣߍߣߍߓߊ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Austria-Hungary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Austria-Hungary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Austria-Hungary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Austria-Hungary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߟߎ (ߓߏ߲) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߓߊ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߆߂߁߅߃߆ (239,977 sq mi) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߕߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ (ߙߎ߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬). ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߐ߬ߟߌ߫ (ߟߊ߬ߘߊ߲߫) ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߞߣߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߓߊ߮߸ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߍ߫ ߓߏ߲ߘߏ߲ ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬.

ߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߕߋ߬ߘߋߕߋ߬ߘߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߌߛߑߟߋߌߕߊߣߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬. ߁߈߆߇ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߞߢߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ (ߟߐ߲ߘߊ) ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߘߍ߭ ߣߌ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߏߥߊߛߌ߫-ߛߑߟߏߝ߭ߋߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߞߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߙߏߥߊߛߌ߫ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߝߍ߬ ߁߈߆߈ ߠߊ߫. ߁߈߇߈ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߓߏߛߣߌ߫ ߣߌ߫ ߤߍߙߑߖ߭ߋߜ߭ߏߝ߭ߌߣ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߍ߲߬ߘߐ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߀߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߏߛߣߌ߫ ߞߏߖߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߥߦߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߝ߭ߌߟߊ ߜ߭ߌߎߛߑߕߌ߫߸ ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬. ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߟߊߝ߭ߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߌߟߊߝ߭ߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߛߋߞߙߋ߫ (ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߝߘߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߞߊߣߌ߲ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߂߀ ߠߊ߫.

ߛߏ߯ߙߏߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬