ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫
ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߊߝߏ, ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߈ ߣߍߣߍߓߊ 1960 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮الجمهورية الإسلامية الموريتانية ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالجمهورية الإسلامية الموريتانية ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇲🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Moors, Mauretania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌNational anthem of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐشرف إخاء عدل ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߣߎߥߊߞߑߛ߭ߐߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Nouakchott ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫Sahel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߁°߀′߀″N ߁߁°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߅°߀′߀″N ߄°߅߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߂߇°߁߈′߀″N ߈°߄߀′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߄°߄߃′߁߆″N ߁߂°߃′߁߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߂߀°߄߆′߁߇″N ߁߇°߂′߅߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mauritania.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Kediet ej Jill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Sebkha de Ndrhamcha ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mohamed Ould Ghazouani ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mohamed Ould Bilal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Mauritanian Parliament ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyMauritanian ouguiya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Western Sahara, Algeria, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߥߙߎߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagMauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.mr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsSeal of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MadhhabMalikism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂609 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+222 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ101, 117, 118 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeRIM ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits654 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇲🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Mauritania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߌߢߍߞߏ߲ߞߏ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ

߸ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߣߌ߫߫ ߡߊߙߐߞߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫

߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߂ ߆߃߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߐ߱ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߜߍߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߁߀߀%߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߴߊ߬ ߛߟߏ߬ߞߊ ߟߎ߬߬ ߘߌ߫߸

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.