ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ ߞߐ߮ߙߑߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߏߟߊߘߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߙߋߘߑߡߐ߲ߘ߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߰ߦߊ (ߟߌߛߊ߲ߛߋ) ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߟߊ߫߸ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫߸ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߠߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߠߎ߬߸ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋߓߊ߮ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߋߘߊ ߟߎ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߌ߲ߘߏߛ ߛߏ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ߸ ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ ߐߝߋߛ ߣߌ߫ ߍ߲ߕߍߙߑߣߍߕ ߍߞߛߔߑߟߏߙߋ߫.

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ
software company, ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ, technology company, public company
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߣߊߛߑߘߊߞ-߁߀߀, Dow Jones Industrial Average, Big Tech (web), S&P 500 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Industrytech industry, software industry, software development, International Standard Industrial Classification ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1975 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Microsoft Corporation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊMicrosoft Silicon Valley Campus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Bill Gates, Paul Allen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮Satya Nadella ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Director / managerSatya Nadella ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫OpenStreetMap Foundation, BSA | The Software Alliance, Inc. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Legal formWashington corporation, public company ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߦߙߐAlbuquerque ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byThe Vanguard Group, BlackRock, Bill Gates ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Business divisionMicrosoft Research ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partnership withID2020 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationRedmond ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stock exchangeߣߊߛߑߘߊߞ, Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲BigBrotherAwards, BigBrotherAwards ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Public key fingerprint9A04 E819 0A5F 6502 1090 2D6E 03CC 7E21 D9AE 9F02, A771 72CD C2F5 173E E927 7358 FB02 5F08 B5E1 6ABC, 3EE1 4A70 666B 335C 389B 4260 E142 F56D 0B02 12D8 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Phone number+1-425-882-8080, +49-1806-672255 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Email addressmailto:opensource@microsoft.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.microsoft.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blogs.microsoft.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://www.fundinguniverse.com/company-histories/microsoft-corporation-history/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Terms of service URLhttps://www.microsoft.com/en-us/legal/terms-of-use ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Privacy policy URLhttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐHistory of Microsoft ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
External auditorDeloitte & Touche LLP ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official jobs URLhttps://careers.microsoft.com/us/en ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contact page URLhttps://support.microsoft.com/en-us/contactus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://www.microsoft.com/zh-cn/search/result.aspx?q=$1&form=MSHOME, https://www.microsoft.com/zh-cn/search/shop/games?q=$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Shortened URL formatterhttps://msft.it/$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߌߘߑߜ߭ߍ. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߢߊ (ߢߍߛߐ߲) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߌߞߛߑߓߐߞߛ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߊߘߐߛߐ߲ߞߌ߲ߕߊ ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ ߛߐ߯ߝߋߛ ߘߌ߫ (ordinateurs personnels à écran tactile Microsoft Surface). ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߕߣߐ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫ (ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ߠߞߊ / ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬). «ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ» «Microsoft» ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ «ߝߊ߰ߣߌ߲߬ߘߎ߲߬ߝߋ߲» ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ «ߛߎ߲ߝߘߍ». ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߝߙߍߕߍ߫ ߃߀߲ ߠߋ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߋߓߟߋ ߞߐ߲߬ߜߍ߲߬ߕߌ߮ ߅߀߀ ߟߊ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߊߖ߭ߐ߲ߣ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߣߌ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߎ߫ ߕߙߐߝߍ߬. ߓߌߟ ߜ߭ߋߕ ߣߌ߫ ߔߏߟ ߊߟߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߜߘߌߛߌ߰ ߁߉߇߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߊߟߑߕߍߙ ߈߈߀0 ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߋߖ߭ߌߞ (interprètes BASIC) ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߙߋ߬. ߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋߓߊ߮ ߛߏ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߛߎ߯ߝߍ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߍߡ.ߍߛ-ߘߐߛ (MS-DOS) ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߌ߲ߘߏߛ ߟߊ߫. ߥߊߟߌߘߊ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߎߙߛ (IPO) ߟߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ߕߌ߮ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߁߂ ߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߍ߲ߞߋߘߌ߲ (LinkedIn) ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߟߊ $ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂߆.߂ ߟߊ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߛߑߞߊߌߔ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ $ ߈.߈ ߠߊ߫ ߂߀߁߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߛߏ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߊߌ.ߓߌ.ߍ߲ߡ ߔߌ.ߛߌ (IBM PC) ߟߐ߯ߝߍ ߞߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߌߞߑߙߏߛߐߝ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߟߊ߫ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߛߏ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߛߎ߯ߝߍ ߞߐ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߢߊߞߘߐ߫. ߥߊߟߌߘߊ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߟߊ߫ ߕߟߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߓߍ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߦߋ߫߸ (onglets) ߟߎ߫߸ ߛߌ߲ߘߟߌ (gadgets) ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߠߎ߬߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ (ߓߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫)߸ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߐ߯ߝߍ (ߍߡ.ߍߛ.ߍ߲ߣ ߠߊ߫)߸ ߢߣߊߓߊߛߊ߲ߠߌ߲ ߞߌ߬ߛߍ (ߤߟߏߟߍ߲ߛ / HOLOLens)߸ ߓߘߌߞߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ (ߞߑߟߐߘ ߞߐ߲߬ߔߎߕߌ߲ / Azure), ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ (ߝ߭ߌߖ߭ߎߊߟ ߛߑߕߎߘߌߦߏ / Visual studio). ߛߑߕߌߝ߭ߌ ߓߊߟߑߡߍߙ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߟߌ ߜߋ߬ߕ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߗߋߝߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߗߍ߲߭. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߊ߬ ߌ߲ߞ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߂߀߁߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߛߐ߯ߙߑߝߋߛ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߕߊߓߑߟߍߕ (ߥߊ߬ߟߊ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߡߏ߬ߓߊߌߟ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߍߟߊ߲ ߣߌ߫ ߣߏߞߌߦߊ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߕߟߊߟߌ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊߕߑߦߊ ߣߊߘߋߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߊ߬ ߥߊߟߌߝߦߊ ߟߐ߬ߘߊ߮ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߥߊߟߌߘߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߑߟߐߘ ߞߐ߲߬ߔߎߕߌ߲ (ߓߘߌߞߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ) ߡߊ߬߸ ߡߙߌߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߛߐߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߉ ߟߊ߫. ߊߔߏߟ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߂߀߁߀ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߌߘߊ (ߓߎߙߑߛߌ) ߘߊߝߍ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߌߘߊ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߊߟߌ ߘߏߟߊߙߌ߫ ߥߟߏߡߊ߫ $ ߁߀߀߀ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߙ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߀߀߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊߔߏߟ ߣߴߊߡߊߖ߭ߏ߲ߣ ߠߎ߫ ߕߙߐߝߍ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]