ߥߞߌߔߘߋߞߎ:ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߛߐߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߕߌߢߍߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߛߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߕߌߢߍߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߁߁, ߁߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߃ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]

Unfortunately, I don't know the N'Ko language. However, I've followed @Lancine.kounfantoh.fofana's activity for several years. He's an excellent Wikipedian, and also a contributor to the localization on translatewiki.net. He's the right person to be the administrator here. --Amir E. Aharoni
ߊߡߌߙ ߍ. ߊߤߊߙߐߣߌ (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߃:߁߁, ߁߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߃ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]