ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߜ߭ߎߜ߭ߑߟߎ (Google LLC) ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߋ߲ߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߲ߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߥߟߏߒߘߐ ߣߴߊ߬ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐߟߊ߫ ߟߊߥߊ߲ߞߊߟߌ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߌߘߐ ߟߊ߫߸ ߓߘߌߞߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐ ߟߎ߬.

ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ
Googleplex-Patio-Aug-2014.JPG
ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ, technology company
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫giants of the web ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1998 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Google ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߛߍߙߑߜ߭ߋߦ ߓߑߙ߭ߌ߲, ߟߊߙ߭ߌ ߔߊߗ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮Sundar Pichai ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Director / managerSundar Pichai ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐdon't be evil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐDo the right thing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Legal formlimited liability company ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߦߙߐMenlo Park ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byAlphabet Inc. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Parent organizationAlphabet Inc. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationMountain View ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stock exchangeߣߊߛߑߘߊߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫The People's Meeting 2016 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Big Brother Awards, Princess of Asturias Award for Communications and Humanities, National Prize in Digital Media, Pompeu Fabra Awards ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Product or material producedGoogle, software, ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊߙߊ߲ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߟߐ߲, advertising, technology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IPv6 routing prefix2001:668:1f:4a::/64, 2001:668:1f:4c::/62, 2001:668:1f:52::/63, 2a00:c38:121:1::/64 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.google.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official bloghttps://blog.google/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫percent free time ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Google ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://www.google.com/search?q=$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Complies withprivacy policy, privacy policy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/google ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMuseum of Modern Art ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߏߟߊߘߍ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ (ߓߌߜ߭ ߝߏ) ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߏߢߏ߲߯ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߝߍ߬߸ ߊߡߊߖ߭ߏߣߌ߫߸ ߊߔߏߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊߙߌ ߔߊߖ߭ ߣߌ߫ ߛߍߙߑߜ߭ߋ ߓߑߙ߭ߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߛߑߕߊ߲ߝߐߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߐ%߁߄ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ %߅߆ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏ߬ߟ ߞߍ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߄/߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߌߟߊߥߋߦߙ (Delaware) ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߂ ߂߀߀߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߝߟߐ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ (IPO)߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߲ߕߍ߲ ߝ߭ߌߥ߸ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫, ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߔߑߟߍߞߛ. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߂߀߁߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߝߊ߲ߓߏ߲ (ߊߟߑߝߊߓߍߕ ߌ߲ߞ). ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߥߊ߯ߘߍ ߘߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߛߐ߲ߘߊߙ ߔߌߗߊߌ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ PDG ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߙߌ ߔߊߖ߭ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ PDG ߘߌ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߌߘߐ ߓߊߖߎߡߊ (Google search) [ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲] ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߞߍߟߊ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬߸ (ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߘߐߞߛ߸ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߛ߭ߌߕ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛߑߟߊߌߘ) ( Google Docs , Google Sheets et Google Slides )߸ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋߛߓߍߦߊߟߊ߲ (ߗ߭ߌߡߍߟ) [Gmail]߸ ߥߎ߬ߛߎ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߗߍ߲߭߸ (ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߊ߬ߟߊ߲ߘߊ߬ / ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߛߊ߲߬ߥߟߊ) [Google calenda]߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߓߘߌߞߊ (ߞߓߊ߬ߣߐ߮) ߘߐ߫ (ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߘߑߙߊߝ߭) [Google Drive]߸ ߥߎ߬ߛߎ ߗߋߛߓߍߦߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߟߊ߬ ߓߊߘߏ (ߘߎߏ / duo߸ ߤߊ߲ߜ߭ߐߎߕ / hangouts)߸ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ (ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕ / Google translate)߸ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ (ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߡߊߔߛ / Google maps߸ ߥߊߖ߭߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߍߙߕߝ / Google earth߸ ߛߌߟߊ ߦߌ߬ߘߊ / street view)߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߦߎߕߎߓ߸ ߦߟߌߣߐ ߕߊ߬ߟߌ (ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߌߔ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ (ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ / Google photos). ߥߊߟߌߘߊ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ (ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߑߙߏߡ / Google Chrome ߣߌ߫ ߞߑߙߏߡ ߏ.ߍߛ / chrome OS)߸ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߞߑߙߏߡ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬: ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߣߍߞߛߎߛ (nexus) ߟߊߥߟߏߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߖߊߙߌߒߕߋ߫ (ߛߑߡߊߙߕߑߝߐ߲ߣ / smartphone) ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߔߌߞߑߛߍߟ / Google pixel, ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߙߌߒߕߋ߫ ߞߘߐ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߤߎ߲ߡ Google home, ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߥߊߌߝߊ߬ / Google WiFi, ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߋߦߘߑߙߌߡ / Google daydream). ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߘߐߖߊߥߏߟߊ ߘߌ߫ (ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߊߌߓߊ߬ / Google fiber, ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߝߊߌ / Google FI ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߛߑߕߊߛ߭ߐ߲ / Google station). ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ.ߞߐ߲ߡ / google.com ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߐߒߡߊߣߍ߲ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫) ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߁߀߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߦߏ߫ ߦߎߕߎߓ ߣߌ߫ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߝߙߋߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߝߙߋߞߋ߸ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߔߘߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ (l'évasion fiscale), ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߍߕߋߟߋ߲ߧߊ ߟߎ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ (ߛߑߟߏߜ߭ߊ߲) ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏߝߙߍߕߍ ߘߐ߫ ߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߁/߂߀߁߈ ߠߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߛߙߍߘߍ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߊߟߑߝߊߓߍߕ ߌ߲ߞ

ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߙ߭ߌ ߔߊߗ߭ ߣߌ߫ ߛߍߙߑߜ߭ߋߦ ߓߑߙ߭ߌ߲ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߟߊߙߌ ߔߊߗ߭ ߣߌ߫ ߛߍߙߑߜ߭ߋߦ ߓߑߙ߭ߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߯ߝߊߘߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߛߑߕߊ߲ߝߐߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߟߑߝߐ߯ߣߌ߬ߦߊ߫, ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߜߘߌߛߌߓߊ߯ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߛߑߞߏߕ ߤߊߛߊ߲ߣ߸ ߛߎ߲ ߢߍߥߟߊߦߟߊ ߲ߓߊߖߎߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏ߬ߟ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߏߝߙߍߕߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߓߍ߫߸ ߒߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߜߘߌ ߡߊ߫ ߛߌ߰ ߡߎߣߎ߲߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߌ߫: ߤߊߛߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߡߐ߰ߡߐ߮ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߌߟߐߥ ߜ߭ߊ߬ߙߊߗ߭ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߂߀߀߆ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߌߘߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߕߊ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߦߙߌߞߊ ߥߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߟߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߟߑߜ߭ߏߙߌߕߡ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߔߊߗ߭ ߙߊ߲ߞ: