ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߱ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫.