ߔߌߕߊߜ߭ߐߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߌߕߊߜ߭ߐߙ
Kapitolinischer Pythagoras.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Samos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Πυθαγόρας ὁ Σάμιος ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Πυθαγόρας ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 6 ߌ.ߡ.ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊSamos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊߌ.ߡ.ߢ 490s ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊMetapontum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Mnesarchus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊTheano ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Ancient Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲Philolaus, Empedocles ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofAnaximander, Themistoclea, Hermodamas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊCrotone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Lifestylemysticism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊPythagorean theorem ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Zalmoxis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎPherecydes of Syros, Anaximander, Thales, Zoroaster ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎAncient Greece, ancient Greek philosophy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߌߕߊߜ߭ߐߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ "ߘߡߊ߬ߟߐ߲" ߝߐߞߎߘߊ ߢߊߝߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫.

ߔߌߕߊߜ߭ߐߙ
Crystal Clear app kedit.png This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.