ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߝߟߐߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߓߐߣߍߔߊߙߕ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏߣߏ߲ߣ ߘߌ߫ ߓߎߐߣߊߔߊߙߕ (ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫: [ߣߊ߲ߔߏߟߴߏ ߣߋ ߘߌ ߓߑߥߏߣߊ߫ ߔߊߙߑߕ] : ߞߐߙߛ ߘߐ߫: ߣߊߔߎߟߌߏߣ ߓߎߐߣߊߔߊߙߕ: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫: ߣߊ߲ߔߏߟߋߏ߲ߣ ߓߎߐߣߊߔߊߙߕ: ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߅, ߁߇߆߉ ߺ ߁߈߂߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫
Jacques-Louis David - The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries - Google Art Project 2.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Napoléon Bonaparte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Napulione Buonaparte, Napoleone di Buonaparte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Napoléon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌBonaparte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1769 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊAjaccio ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߅ ߘߓߊ߬ߕߊ 1821 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊLongwood House ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭stomach cancer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎCathédrale Saint-Louis-des-Invalides ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Carlos Bonaparte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Letizia Ramallo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊJoséphine de Beauharnais, Marie Louise, Duchess of Parma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Marie Walewska, Pauline Fourès, Emilie Kraus von Wolfsberg, Elisabeth de Vaudey, Eléonore Denuelle de La Plaigne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Napoleon II, Charles Léon, Count Alexandre Joseph Colonna-Walewski, Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Eugen Megerle von Mühlfeld ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
RelativeCamillo Borghese, 6th Prince of Sulmona, Stéphanie de Beauharnais, Eugène de Beauharnais ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊHouse of Bonaparte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ, ߛߏ߬ߝߊ, art collector, emperor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊEmperor of the French ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫French Academy of Sciences ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊÉcole Militaire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߎSaint Helena ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1789 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊFrench people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ, deism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬epilepsy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫French Revolution ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߞߟߍ߬ߕߌߦߊ ߛߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐNapoleonic Wars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Louis Round Wilson Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲coup of 18 Brumaire, Coronation of Napoleon I ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MountVizir, Marengo, Q3204197 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired, copyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNational Museum of World Cultures, Wereldmuseum Rotterdam, Netherlands Photo Museum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߁߈߀߄ ߺ ߁߈߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫ ߁߈߁߅ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߀߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߥߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߈߁߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ (ߞߏߡߊ߲ߘߊ߲) ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߐߙߑߛߌ߫ ߟߋ߬ ߌߕߊߟߌߞߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߜߏ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߇߈߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߝߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߄ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ (vendémiaire) ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߁߃߲ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߆߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙ ߟߎ߫ ߛߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫, ߞߊ߬ ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߘߌ߫. ߁߇߉߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߥߊ߬ߟߌ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߋߗ߭ߌߔߕ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߖߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߁߇߉߉ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ (consule) ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊߡߌߦߍ߲߫ ߖߐ߯ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߈߀߂ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߟߎߌߖ߭ߌߦߊߣ ߝߋ߰ߙߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߙߊߦߌߓ. ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊߦߌߓ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߕߑߘߏߡߌ߲ߜ߭ߏ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊߘߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߤߊߦߕߌ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߀߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߁߈߀߅ ߟߊ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߏߟߌߟߌ ߘߌ߫ ߎߟߡ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߝߐ߬ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߏߛߑߕߋߙߑߟߌߕߖ߭ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߌ߫ ߖߡߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ ߥߊ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߁߈߀߆ ߟߊ߫߸ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߵߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߊ߬ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߓߛߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߕߍ߯ ߌߍߣߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߫ ߏߋߙߛߑߕߍߘߕ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߏ ߓߟߏߞߊ߬ ߁߈߀߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߝߑߙߊߌߘߑߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߕߌߟߑߛߌߕߍ߲߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߀߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߐ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߏߡߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬. ߕߌߟߑߛߌߕ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߖߟߎ. ߁߈߀߉ ߟߊ߫߸ ߏߕߙߌߛ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߊߜ߭ߙߊߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߌߓߍߙߌߞ ߦߙߐ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߥߛߎ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߗ߭ߏߛߍߝ ߓߎߐߣߊߔߊߙߕ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߁߈߀߈ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߎߜ߭ߍߛߌ߫ ߟߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬. ߦߙߐ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߡߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߡߊ߬. ߜߙߋߟߞߊ ߞߊ߲ߞߋ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬. ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߡߊߜߙߏ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߘߍ߬ߜߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߁߈߁߂ ߛߋߕߐ ߟߊ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߭ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߥߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߡߊ߬ߝߊ߫ ߢߐ߲߯ߘߐߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߁߈߁߃ ߟߊ߫߸ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߣߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߘߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߡߊߣߐ߬ ߟߋߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߁߈߁߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߐ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬ ߤߣߊߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߘߋߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߁߈߁߄ ߝߏߓߐ ߟߊ߫, ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߞߍ߫ ߍߟߓ ߕߌ߲ ߞߊ߲߬ ߕߐߛߑߞߊ߲ߣ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߓߎߙߑߓߐ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߍߟߓ ߁߈߁߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߟߊߛߊ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߞߍ߫ ߞߓߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߥߕߊߟߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߤߋߟߍ߲ߣ ߕߌ߲߫ ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߲߬ ߆ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߁ ߡߊ߬. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߢߊߞߎߘߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߍߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߊ߬߸ ߦߏ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬߸ ߛߎߥߌߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߘߏߝߙߍߕߍ (ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲) ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߇߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߊ߲ߞߋ (ߞߕߌ ߞߊ߲ߞߋ) ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߙߐߓߊߙߕ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߡߙߌߘߐ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߖߊ߯ߙߋߦߊߞߊ߲ߞߋ (ߡߋߙߌߕߏߞߙߊߕߌ) ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߞߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߕߦߊ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏߘߐߞߏߦߊߕߏ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߎߛߍߦߊ (ߟߊߌߞ)߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ …߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߥߙߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߟߓߊߟߏߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߢߊߝߢߊ߸ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߞߣߐߟߊ ߕߋ߰ߙߋ߬ߦߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߙߏߡߍ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߥߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ (߁߇߉߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߲ߕ-ߤߋߟߍ߲ߣ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]