ߢߌߣߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߢߌߣߊ/ߣߌߡߊߝߋ߲ ߞߙߋ߬ߕߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸

ߢߌߣߊ
organisms known by a particular common name
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߓߌߦߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߥߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߡߐ߱ ߞߊ߲߬߸ߛߏ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߛߎ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬߸

ߘߎ߲ߓߎߟߋ،ߥߊ߬ߦߊ߲،ߢߌߣߊߜߍ،ߞߊ߬ߛߊ߲، ߝߙߊ߬ߜߐ߲߭،ߞߊ߬ߝߙߏ،ߛߎ߬ߜߋ߲߭،ߜߋ߲߬ߛߋ߰ߟߋ߲، ߞߘߎ߬ߜߋ߲،ߦߙߌߥߏ߫ ߢߌߣߊ،ߢߌߣߊߣߍ߲ߞߏ߲ ،ߓߊ߬ߢߌߣߊ،ߛߏߟߢߌߣߊ،ߥߙߊ߬ߣߍ߲

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.