ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߎ߲
Islamic term, Sufi terminology, dietary restriction, religious concept, spiritual practice
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲fasting, chastity, religious activity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌworship in Islam, worship, religious rite ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, Sufism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎصَوْمٌ, صِيَامٌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߡߊ ߓߊߖߎߡߊFasting Pillars in Islam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊSuhur ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬iftar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagSawm, Siyam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫Fard, Nafl ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߎ߲ ߦߋ߫: ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߏߟߌ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߬ߜߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬[߁].

ߞߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߲ߣߞߊߘߌߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߖߋ߲ߖߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߕߎߣߎ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߥߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߘߌ߫.

ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߎ߫ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߟߊ߫ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲߫ ߕߏ߬ߢߊ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߎߣߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߠߊ߫، ߓߍ߲߬ߞߍߣߍ߲߫ ߛߎ߲ߣߞߊߘߌߟߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߓߐ߲ߖߘߍߘߐ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߫ ߛߎ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߲߫ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߟߐ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߊߟߑߡߎߜ߭ߑߣߌ߫ 3/105