ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߊߌߕߐ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊߦߌߕߐߣ
object-based language
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Monty Python ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏfree software movement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲Python 2, Python 3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Programming paradigmfunctional programming, object-oriented programming, dynamic programming, imperative programming, multi-paradigm programming ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮Python Software Foundation, Guido van Rossum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Designed byGuido van Rossum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊcross-platform ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߊߦߌߕߐߣ, C ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Issue tracker URLhttps://github.com/python/cpython/issues ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software version identifier3.12.4, 3.13.0b2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
User manual URLhttps://docs.python.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.python.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://tapor.ca/tools/1366, https://marketplace.sshopencloud.eu/tool-or-service/tt0gGA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagPython ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Python ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌPython Software Foundation License ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuscopyrighted ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߟߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Implementation of ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Typing disciplineduck typing, dynamic typing, gradual typing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official forum URLhttps://discuss.python.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߕߐ߮ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߊߦߌߕߐߣ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : Python) ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬  ߸ ߊ߬ ߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߣߐ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߌߦߊ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߊߛߌߣߍ߲ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߜߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫، ߓߊߦߌߕߐߣ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߟߊߘߊ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߍߔ ߢߍߥߟߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߓߟߏߡߊ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߡߙߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߝߍ ߘߏ߫ ߓߟߏߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊߦߌߕߐߣ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߝߙߋߞߋߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߸ ߌ ߦߏ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߛߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ߙߊ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫ ߘߌߡߊ߲߫.

Python

ߓߊߦߌߕߐߣ ߓߐ߫ ߘߊ߫ CWI ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߕߊ߲ߓߊ߲) ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߜ߭ߎߌߘߏ ߝ߭ߊߣ ߙߏߛߌߡ ߓߟߏ߫ ߊߡߛߑߕߍߙߑߘߊߡ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߉߈߀. ߊ߬ ߞߟߋߞߟߋ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊߖߎ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߌ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ (C) . ߜ߭ߎߌߘߏ ߝ߭ߊߣ ߙߏߛߌߡ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߓߊߦߌߕߐߣ) ߊ߬ ߢߊߓߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߡߏ߲ߕߍ߫ ߓߊߦߌߕߐߣ.

ߓߊߦߌߕߐߣ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߘߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ : ߓߊߦߌ ߖߌߡ ߛߓߍߘߊ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߛߐ߬ߣߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎߙߎ߲ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍߥߟߊߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߓߊߦߌߕߐ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߦߏ߫ : ߡߊߦ ߌߛ ߞߌߦߎ ߌߟ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߟߎ߬.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.