ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊߣߌ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊߣߌ߲߫ ߕߏߟߊ߲
sports award
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲trophy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1956 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Ballon d'Or ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎBallon d'Or ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Conferred byFrance Football ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.francefootball.fr/ballon-d-or/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagBallondOr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊߣߌ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫.

[߁][߂] ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߁߉߅߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Attribution[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߭ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.


ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߠߊ߬:

statisques[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Lauréats de plusieurs Ballons d'or[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Age des ballons d'or[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߜߘߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲߬ߞߐ߬ ߜߘߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Trophée kopa[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Trophée Yachine[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]