ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, landlocked country, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1966 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Botswana, République du Botswana, Lefatshe la Botswana, Republic of Botswana, Botswanská republika ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎBotswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇧🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Kivu conflict ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Tswana people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌFatshe leno la rona ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐRain, Pula, Дъжд, Our pride, your destination ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߜ߭ߊߓߙߏߣߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲, Africa/Gaborone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߂°߁߂′߀″S ߂߃°߄߂′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߂°߁߁′߄߄″S ߂߉°߂߂′߂߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߇°߄߆′߄߈″S ߂߅°߁߀′߁߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߆°߅߄′߂߂″S ߂߀°߄߁′߁߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߂߃°߀′߀″S ߂߂°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Botswana.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Otse Hill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Limpopo River ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mokgweetsi Masisi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mokgweetsi Masisi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyBotswana pula ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߣߊߡߓߌ߫, ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ, ߖ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫, Zimbabwe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎAC power plugs and sockets: British and related types, BS 1363, BS 546 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊBechuanaland Protectorate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊBechuanaland Protectorate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.gov.bw ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagBotswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.bw ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Separated fromߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂652 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+267 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911, 997, 998, 999 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeBW ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits611 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇧🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Botswana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫/ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߟߊߡߌߣߌ߲ߘߎ߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߍ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߊ߭ (ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫) ߘߐ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߫߫ ߞߍ߫߫ ߟߊ߫ ߝߐ߬ߝߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߦߵߊ߲ߜ߭ߑߟߍߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߂،߅߈߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬: ߣߊߙߏ، ߟߎߦߣߊ، ߞߛ߭ߑߛߊ߫߸ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߝߏ߯ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߔߏߔߏ߫߸ ߓߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ ߞߎߘߍ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.