ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ :ߞߣߍ ߕߐ߯ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫[ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ]ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫[ ߟߍ߬ ߙߝ߭ߌߦߍߙ ߘߎ߳ ߛߎ߳ߘ]، ߔߕߏ߬ߞߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߓߍߙߍ߲ߓߍߙߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߘߐߦߊ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲(ߊ߲ߕߌߟߊ߲ߕߌߺߞ)ߖߌߘߏ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߍߺߡߊߓߊ߲߮ ߞߐ߰ߺߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ߡߊ߰ߺߕߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߟߺߋ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߌ ߓߊ߯ ߘߎ߱ ߜߟߎߞߘߎ ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߺߊ߲߬: