ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫/ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲ߕߐ߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߔߕߏ߬ߞߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߖߘߊ߬ߞߙߎ ߒߞߏ ߘߐ߫.

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫
ߞߊ߲ߓߍ߲, ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1971 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Repubblica della Sierra Leone, Sierra Leone, République de Sierra Leone, República de Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepublic of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇸🇱 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲'sɪæɾɑ lɛ'oːnə ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Lion Mountains ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Krio ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌHigh We Exalt Thee, Realm of the Free ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊSierra Leonean culture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐUnity, Freedom, Justice, The freedom to explore ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߝߙߌߕߊ߲߫ߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߃߀′߀″N ߁߂°߆′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߀°߀′߀″N ߁߁°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Sierra Leone.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Bintumani ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Julius Maada Bio ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊChief Minister of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮David Sengeh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityNorthern Province, Southern Province, Eastern Province, Western Area, North West Province ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencyleone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߖߌ߬ߣߍ߫, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎAC power plugs and sockets: British and related types, BS 1363 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊCommonwealth realm of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊCommonwealth realm of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Sierra Leone studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮Pedro de Sintra ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://statehouse.gov.sl/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagSierraLeone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.sl ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalSierra Leone Open data portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂619 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+232 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ999, 019 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeWAL ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits667 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇸🇱 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߌߟߡߊ: ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫
ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߏ߲߬ߖߏ
ߡߊ߬ߛߙߋ
ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆،߃
ߞߎߓߋߘߊ ߝߙߌ߬ߕߐ߲߫

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߍߗߏ߮ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲߸ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ߞߊ߲ ߞߙߌ߬ߦߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫  ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߓߊ ߘߌ߬ ߞߙߌ߬ߦߏ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ߞߊ ߘߐߕߌߢߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߕߡߌ߬ߣߌ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߛߏߞߊ߲ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆،߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߸ߊ߬ ߣߌ߫ [[ߟߌߓߋߙߌߦߊ]] ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲  ߞߙߍ߬ߝߍ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߘߊߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߊ߲߰ߒߕߊ߲߬ߧߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߰ߒߕߊ߲߬ߧߊ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆،߃  ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߠߊ߫߸ߛߓߍߘߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ߫߫ ߦߋ߫ ߝߙߌ߬ߕߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߫߸ߛߌߦߊ߫ ߞߙߎ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ،ߡߋ߲߬ߘߋ߫( ߂߉،߅)،ߕߡߌ߬ߣߌ߲( ߂߄،߇)،ߞߙߌ߬ߦߏ߲߫( ߁߀،߅)ߟߌ߲ߓߊ߫( ߆،߇)،ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ( ߅،߄)،ߞߐ߬ߣߐ(߄،߁)ߟߞߏ߫(߂،߇)،ߛ߭ߏߙߺߑߓߙߏ߫(߂،߇)، ߞߌ߬ߛߌ( ߂،߅)،ߛߏ߬ߛߏ(߂،߄)ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ( ߂،߁)߸ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߀߀%߉߀ ߓߍ߯ ߫߫ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߞߙߌ߬ߦߏ߲߬ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬

ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߔߕߏ߬ߞߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߖߋߜ߭ߏ߫ ߜ߭ߡߍߖ߭ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߣߎ߲ ߞߣߐ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋߘߊ ߟߊ߸ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߥߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߖߘߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߸ߊ߬ ߥߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߋߙߊ ߺ ߟߋߏߣ߸ߓߊߏ߬߸ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߕߍߟߊ ߏ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬  ߢߣߊ߫ ߖߊ߬ߘߊ ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ߓߐߣߍ߲ ߖߘߊ߬ߞߙߎ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ ߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߘߊ߬ߞߙߎ ߘߌ߫

ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߥߊߥߎߟߋ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߕߙߊߓߊ߫ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߎ߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߲ߖߌߜߏߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߱ ߖߐߞߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߓߍ߯߸ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߀߀.߀߀߀ ߤߊ߯ ߂߀߀.߀߀߀ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߋ߲߬߸ߡߐ߰ ߞߋ߲߲߬߬ߥߟߎ߬߬ ߝߌߟߊ ߞߐ߫ ߓߊߦߌ߲߲ߓߊߦߌ ߠߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߏߙߌߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߬߬ߟߍ ߘߐ߫߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬߬߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߠߎ߬߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߵߊ߬ ߛߌߦߊ ߞߏߛߓߍ߫ ߏ߬߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

 • ߛߌߦߊ ߟߎ߬

ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ،ߡߌ߬ߣߌ߲،ߟߌ߲߬ߓߊ،ߕߡߌ߬ߣߌ߲،ߡߊߣߌ،ߞߐ߬ߣߐ،ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ،ߞߌ߬ߛߌ، ߛߋߙߌߓߙߏߞߊ،ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߛߌߦߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߘߌ߫
 2. ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ ߘߌ߫ ߖߏߣߊ߫߸ߓߊߏ߬،ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߐ߲߬ ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߣߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߁߈߂߁ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߣߍ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫  ߝߋ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ߛߓߍߟߌ ߞߏ߫ ߡߙߌߦߊ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߵߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ ߁߈߃߀ ߟߊ߫߸ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߘߐߝߘߊߣߍ߲ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߍ߫
 • ߕߡߌ߬ߣߌ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߞߕߊ߬ߡߌ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ߓߊߏ߬،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߔߕߏ߬ߞߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫߸ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅ ߕߍߡߟߊ߫ ߘߐ߫߸ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸[[ߛߏ߬ߛߏ]] ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߣߌ߫ ߁߆ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߕߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߙߊߡߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߕߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫߸ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬  ߜߘߍ ߞߴߌ ߖߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߘߍ߫ ߗߏ߲߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬

߁.ߝߙߊߡߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫

߂߲ ߝߙߊߡߊ߲߫ ߂

߃ ߝߙߊߡߊ߲߫ ߃

߄ ߝߙߊߡߊ߲߫ ߄

 • ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐߝߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫  ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߝߊߘߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬߸ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߠߋ߬ ߄߀ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߞߏ߫ ߣߊ߬ߦߌߓߊ߬ߣߊ
 • ߣߊ߬ߦߌߓߊ߬ߣߊ ߂߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߖߐ߲߬ ߝߙߋ ߟߊ߫
 • ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ ߫ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߌ߲ ߕߊߡߌ߲߸ߣߊ߰ߓߊ߰ߕߐ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫
 • ߝߙߊߡߊ߲߫ ߄ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߝߙߋ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߁߈߀߇ ߟߊ߫.
 • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬߸ߡߊߣߌ߲،ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ،ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ،ߛߏ߬ߛߏ،ߝߎߟߊ ،ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ،ߞߌ߬ߛߌ،ߛߌߦߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߣߌ߲
 • ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߘߎ߱ ߁߇߈߇ ߟߊ߫
 • ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߌߟߊ

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇/߁߉߆߁ ߟߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߀/ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߢߐ߲߬ߘߐ߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫.

 • ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊ߲ߓߊ߲ߓߊߟߌߦߊ ߓߟߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߁߉߆߁ ߟߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߘߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ ߛߌߦߊߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ߛߊߣߌ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߘߊߡߊ߲߫ ߞߏ߫߫ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߆߇ ߕߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫߸ߞߙߎߞߊ߫  (ߊߔߋߛߋ)߰ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߛߺߑߕߊߝ߭ߋߛ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ߦߏ߫߸ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߸ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫،߁߉߆߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߛߍ߬ߓߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߛߌߦߊߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߁߀߀%߇߈ ߠߋ߬߬߬ ߘߌ߫߸ߌߛߟߊߞߊ ߦߋ߫ ߁߀߀%߂߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫.