ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߡߊ߬ߟߌ߫
Flag of Mali.svgߖߏ߲߬ߖߏ߲ [[ߞߐߕߐ߮:Screenshot 20190827-165507 1566941695633.jpg|Screenshot 20190827-165507 1566941695633]]ߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ: "ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫"
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫
Location Mali AU Africa.svg
ߡߊ߬ߟߌ߫
ߞߎߓߋߘߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߘߎ߰ߓߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߊ ߒߞߏ
ߛߌߦߊ %߇߀ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲

%߁߆ ߝߎߟߊ
%߁߃ ߛߣߋߝߎ
%߁߀ ߓߙߎ߬ߘߊߡߍ
ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ
%߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߞߊߦߊ ߡߊߟߌߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

 •ߞߊ߲ߕߌ߮

 •ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ
ߞߊ߲ߓߍ߲

ߌߓߙߊߤߌߡߊ߬ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߞߋߕߊ߬

ߛߎ߬ߡߋߦߑߟߎ߬ ߓߎߓߍߦߋ߫ ߡߊߦߑߜ߭ߊ߬
ߞߕߌߛߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀
ߝߊ߲߬ߝߘߊ

 •ߡߎ߰ߡߍ


ߞߎߘߍ߫ ߝ.߁ ߂߄߀ ߁߉߂

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ

 •ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ

߁߉ ߃߂߉ ߈߄߁(߂߀߁߈)ߟߊ߫

߁߁.߇ ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲

 •ߡߎ߰ߡߍ
 •ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲


ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߄߄.߃߂߉
ߘߟߊ߫ ߂߂߇߁(߂߀߁߈ ߟߊ߫ )

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ +߀(UTC)
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ +߂߂߃
ߓߟߐߟߐߛߙߋ .ml


ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߏߙߊߕߊߣߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߐ߲ߓߐߙߌ߫ ߕߐ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߁߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߬ ߁߉ ߃߂߉ ߈߄߁ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߈ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ .ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߝߊ߲߰ߡߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߦߏ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߛߌߣߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߓߊ߬ ߞߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߖߐ߭ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߺ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐߛߙߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߎߘߊߌ߫.

߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߙߋ߫ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊߟߌߞߦߊߟߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߙߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߣߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߁߉߉߇ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߫

.߂߀߀߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߏ߰ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߐߘߐ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ ߥߌ߬ߟߌ. ߢߍߡߌߘߊ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߤߊ߯ߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߞߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ.ߕ.ߕ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߞߐߘߐ߲ߝߍ߫ ߞߟߍ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߸ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߍߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ،ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߬ߙߎ߲ߘߎ߬ߦߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߞߕߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎ߲߯.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߥߙߎߞߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ ߢߐ߬ߢߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߞߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߞߟߋߞߟߋ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]