ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Assimi Goita ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1983 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߏ߬ߝߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊChairman of the National Committee for the Salvation of the People, ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮, Vice President of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊPrytanée militaire de Kati, Combined Arms Military School in Koulikoro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊNational committee for the salvation of the people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊcolonel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐMali War, Insurgency in the Maghreb (2002–), Opération Barkhane ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Armed and Security Forces of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߃ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.

ߗߋߘߊ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߐ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߅ ߟߊ߫ ߂߀߂߀ ،ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߂߀߂߀. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߕߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߂߀߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߃. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߎ߲ߓߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߕߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߞߋߘߊ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߟߐ ߟߊ߫ ߖߤߊ߬ߘߌߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߝߊߙߌ߲ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߂߀߂߀ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߂߀߂߁ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߸ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߑߡߊߍߟ ߥߊ߬ߜ߭ߋ߫ ߣߌ߫ ߡߊߟߌߞ ߖߊߥ ߣߌ߫ ߛߊߖߐ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߐ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߳ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߄ ߠߊ߫ ߂߀߂߀ CNSP ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߘߍ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߊߓߊ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߠߊ߫ ߂߀߂߀. ߟߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߡߊ߬ ߂߀߂߀ ،ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߄ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎߘߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߢߍߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߎ߬ߞߕߊߙ ߏߥߊ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ CNSP ߡߐ߰ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߕߊ߮ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ،( ߝߊߙߌ߲ ߞߏߣߋ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߙߊ߬ )ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ߫ ߓߊ ߒߘߊߥߎ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ،ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߍ߲߬ߕߍ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߕߌ߫. ߏ߬ ߟߏ߲߲ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߟߐߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߘߐߕߐ߯ߛߌ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߋ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ،ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߣߋ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߞߣߐߡߊ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ ،ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߞߊ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߕߌߖߌ߲ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߤߊߕߍߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߛߌ߰ߞߊ߲ߡߊ ߟߊ߫ ߝߏ߯ ߘߓߊ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߸ߌ ߞߘߐ߫ ߞߟߊߟߌߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌߦߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐߦߊ ߗߋߘߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (M5-RFP)( ߝߝߟ)ߝߓߊ߬ߘߋ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߘߍ߬߸ߏ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߜ߭ߍ߬ߟ ߞߏߞߟ߫߫ ߡߊ߬ߦߌߜ߭ߊ߬ ߘߌ߫ ،ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߧߊ ߕߊ߬. ߏ߬ ߞߏ߫ ߟߤߊߕߍߦߊ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߇ ،ߞߏߦߌߕߊ߬ ߓߊ߲ߞߐ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߣߊ߰ߟߊ.

ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߟߊ߫ ߂߀߂߁ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫ ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߘߐߛߐ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊߓߊ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲ ߥߎ߬ߘߎ ߕߌ߲ߞߌ ߓߍ߲߬ߛߋ߲ߡߊ ߝߍ߬،ߓߟߋߣߊ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߓߊ߮ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߰ ߦߙߐ. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߖߐߞߌ߫.