ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫
Ouagadougou place nations unies.JPG
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, landlocked country, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1960 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Burkina Faso, le Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ ߓߊߞߘߐBurkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ ߞߘߎ ߣߌ🇧🇫 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߬ߕߊߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌUne Seule Nuit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐUnité - Progrès - Justice ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊOuagadougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߁߆′߀″N ߂°߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߁°߅߄′߁″N ߂°߂߄′߁߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߅°߄′߄߈″N ߀°߂߈′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߉°߂߄′߃߉″N ߂°߄߆′߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߀°߂߅′߅߁″N ߅°߃߀′߄߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Burkina Faso.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Tenakourou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Black Volta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Roch Marc Christian Kaboré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Christophe Joseph Marie Dabiré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyWest African CFA franc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Allier, Bacău, Kōnan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Type E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRepublic of Upper Volta, ߥߙߎߣߍ, Emirate of Liptako ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲bərˈkiːnə ˌfɑːsoʊ, bʊɐ̯ˌkʰiːnaˈfaːzo, bʉɾ'kiːnɑ 'fɑːsu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.gouvernement.gov.bf/accueil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsCoat of arms of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.bf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂613 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+226 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 17, 18 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeBF ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits633 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇧🇫 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open Data portalOpen Data Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Burkina Faso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫/ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬߬ ߕߐ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߤߏߕ ߝ߭ߏߟߑߕߊ߫߫ ߘߌ߫߫߸ߡߍ߲ ߥߊ߬ߟߏ߲ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߲߫߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߝߣߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫߫ ߥߎ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߴߊ߬߬ ߞߘߏ߬߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߛߌ߰߰ߣߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߔߊߔߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߞߎߓߋߘߊ ߥߊ߰ߘߎ߯

ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߕߐ߲ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߲ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬

ߊߝߙ

ߋߝߊ

ߞߎߓߋߛߏ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߡߋ