ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߡߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߇߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߁߈߆߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫[߁].

ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߝߊ߯ߡߟߊ
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1712 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲veneration of the dead ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߛߋߜ߭ߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߂߇′߀″N ߆°߁߆′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date1861 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߞߟߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߛߏߡߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߘߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߲߬: ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߞߟߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߞߘߐ߫ (߁߆߅߂-߁߆߈߂)߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬. ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ߝߊ߰ߛߊߙߌ߫ (߁߆߆߈߂-߁߆߉߇) ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ (߁߆߉߇-߁߇߁߂) ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲߫ (ߓߌ߲߭ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊ߲ߜ߭ߟߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߟߎ߫ ߜߘߌ ߛߌ߰.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߍ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߍ߮ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߣߐ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ «ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬» ߛߌ ߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲߫-ߓߊߟߌ («ߞߎߟߎ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ»\ ߞߎߟߎ߲߫ ߕߊ߲ߧߊ) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߐ߰ ߘߊߥߎ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߌ߫.

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߫ ߕߟߏߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ ߘߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߝߊ߰ߛߊߙߌ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߓߊ ߖߌߣߊ ߝߊߙߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߘߏ߬ ߛߏ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߣߌ ߟߊߞߛߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߝߊߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߴߊ߬ ߛߌ߲ߖߌ ߕߏ߲ߘߋ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߌ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹

ߜߘߌ ߛߌ߰ (߁߇߁߂-߁߇߅߅)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߘߐ߫

.

߁߇߁߂ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߕߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߢߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߕߐ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߓߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߘߐ߫.

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ (ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߛߏߞߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲߫ ߠߊߕߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߞߘߊߡߊߣߍ߲ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߲߬. ߓߌߕߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߁߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߇߅߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߫ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ  ߘߊ߲߭ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߟߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (߁߇߅߅-߁߇߆߆)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߕߐ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߘߐ߫ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߇߅߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߇߅߇ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ «ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫». ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߐ߬ ߡߌ߲ ߠߎ߬. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߰ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߊ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߢߐ߲߮ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߒ߬ߜ߭ߟߏ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ (߁߇߆߆-߁߈߆߁)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߏ߫.


ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߁߇߆߆ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߖߟߎ ߡߍ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߇߉߀ ߟߊ߫ (ߥߟߊ߫ ߁߇߉߂ ߟߊ߫). ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߕߐ ߕߏ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߌߖ߭ߌߦߊߡ ߠߋ߬ «ߓߌ߲߭ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫».

ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߉߀ (ߤߊߡߊ߲߫ ߁߇߉߂) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߁߈߀߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߊ߬ ߖߊ߬ߙߊ߫ (߁߈߀߈-߁߈߂߇) ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߞߘߐ߫ ߛߋߞߎ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߘߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫: ߗߍ߬ߝߟߐ ߖߊ߬ߙߊ߫ (߁߈߂߇-߁߈߄߉)߸ ߞߌߙߊ߲ߜ߭ߏ߬ ߓߊ (߁߈߄߀-߁߈߄߈)߸ ߣߊߟߋ߲ߞߏߡߊ (߁߈߅߁-߁߈߅߄)߸ ߡߊ߬ߛߊ߫ ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߁߈߅߁-߁߈߅߄)߸ ߓߌߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߙߏ߬ߞߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ (߁߈߅߄-߁߈߅߅)߸ ߥߋߕߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ (߁߈߅߅-߁߈߆߁)߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬.

ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߅߉ ߟߊ߫߸ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߒߜ߭ߊߣߏ߫ ߁߈߆߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߌߦߏ߫ ߝߣߊ߫ ߁߈߆߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߋ߬ߞߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߤߊߦߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߁߇߉߁ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߡߍߙߑߟߊ߲߬ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߘߏߡߌ߲ߜ߭ߏ߫ (ߓߌ߲߭ ߤߊߦߕߌ߫) ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߡߊߞߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫. ߕߡߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߓߊ߲߬ߓߜ߭ߎ߫ ߒ߬ߗߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߝߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߊ߰ߣߍ߲߸ ߕߊ߬ߡߍߙߑߟߊ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߵߌ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߕߍ߫؟  

ߒߞߏ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߊ߲߬ߒߞߡߊ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߎߦߊ߫ ߡߊߘߓߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫[߂].

ߊ߬ ߓߐߖߎ ߡߍ߲ߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߬ߝߐ ߓߐߖߎ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߢߊߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] cette article a été traduit a travers Wikipedia Français ou frwiki
  2. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫