ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߌߞߊߛߏ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߘߊ.

ߛߌߞߊߛߏ߬
ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Sikasso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎߛߌߞߊߛߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߉′߀″N ߅°߄߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Brive-la-Gaillarde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߂߅ ߇߅߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߙߊߥߟߋ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߙߊߥߟߋ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߫ ߜߐ߯ߘߎ߫ ߟߋ߬. ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߝߍ߬ (ߕߟߋ߬ߓߐ)߸ ߞߴߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߕߍߣߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫. ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߛߏߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫: ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ «ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߴߊ߬ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫߹ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߲߬ ߓߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫». ߝߟߍߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߘߕߐߘߐ߲߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬[߁].

ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߛߏߞߘߐ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ «ߌ߬ߦߏ߯ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ ߝߙߌߝߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߒ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫؟ ߋ߯ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫».

ߡߛߏ߬ ߞߘߐ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߢߍ߫ ߞߴ«ߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߓߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫». ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߲߬ ߡߍ߲ߞߍ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߤߌߣߊߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߞߊ߲߬ߞߙߎ߬ߜߍ߬ ߞߓߊ ߟߊ߫ ߥߟߌߟߌ߫߹߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲ ߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߎ߬ߞߏ߬ߦߊ ߞߍ߫߸ ߛߎ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߍߘߎ߯ ߟߊߛߐߘߐ߲߫ ߢߊ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߎ߬ߥߟߊ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߈߇߆ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲ ߞߣߍߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߐ߬ ߡߊߡߋߟߐ߲߫ ߘߏ߯ ߕߌ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ (ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌߡߣߐߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬) ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߏ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߁߈߈߇ ߣߌ߫ ߁߈߈߉ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߛߌߞߊߛߏ߬ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߍ߫ ߓߊ߬ߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߊ߰, ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߠߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߁߈߉߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ ߝߐ߫ ߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫: ߛߊ߬ߦߊ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߢߐ߲߯ߡߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߝߍߓߊ (ߛߜ߭ߎߝߍߓߊ)߸ ߡߊߡߋߟߐ߲߫ ߕߌ߲ߘߌ߸ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߞߘߐ ߝߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߊߝߍ߬. ߝߘߎ߬ߛߓߊ߬ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐߟߌߝߋ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߓߟߊ ߘߌ߫[߂].

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߏ ߦߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߙߌߝ߭-ߟߊ߬-ߜ߭ߊߦߊ߯ߙߘ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߅ ߟߊ߫. ߛߌߞߊߛߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ (ߕߜ߭ߏ߫߸ ߓߋߣߍ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ) ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߛߌߦߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍߝߐ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߛߎߔߑߦߌߙ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫)߸ ߓߐ߬ߓߐ ߟߎ߬ (ߥߟߊ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߌ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߊߝߌ߲ ߠߎ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߢߊ߲ߞߊ (ߡߊߡߙߊ߫ ߛߋߣߎߝߏ). ߛߣߍ߬ߞߍ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬. ߛߌߞߊߛߏ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊߞߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߊߟߞߏ߫ ߡߊߜߍ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߘߊ ߞߟߊߡߊ߲ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬߸ ߞߏߔߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߖߌ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲ ߁߂߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߌ߲߫ ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߞߐߘߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߇ (c° ߃߇) ߟߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߊߡߐ (ߡߌߛߙߌ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.ߌߛߟߊߞߊ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ (ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫)߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߌߛߟߊߞߊ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫
  2. ߦߊ߲߬ ߠߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬