ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߜ߭ߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߕߜ߭ߏ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߞߋ߲߲߬߬ߥߟߎ ߈.߆ ߠߋ߬߬߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߢߐ߯ߢߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅߂ߛߌ߰ߓ ߟߋ߬. ߞߎߘ߂ߞߊ߲߬

ߊߝߙߌߞߌ߬

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߜ߭ߏ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߘ߂( ߅߆߇߈߅)߸ߊ߬ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߅߀ ߤߊ߯ ߞߎߘߍ ߁߅߀ ߖߊ߬ߕߋ ߢߐ߲߯ ߠߎ߬