ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
administrative region
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߄߅′߀″N ߁߂°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰߰ߘߊ, ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߕߎߜ߭ߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫, ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߊߓߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߊߓߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫:

ߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߕߎߜ߭ߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]