ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߟߊߓߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߊߓߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫:

ߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߕߎߜ߭ߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]