ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎBoké ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߏ߬ߞߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߅′߀″N ߁߄°߁߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Legal formarea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, Fria Prefecture, ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߓߏ߬ߞߋ߫ ߛߡߐ߬ ߝߘߏ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߏ߬ߞߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߟߏ߯ߙߎ߫ (ߘߎ߯ߙߎ߫) ߟߋ߬ ߟߊ߫:

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ߫ ߁߀ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫:

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬