ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌߟߓߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫:

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ