ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߞߐߕߐ߮:ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ.jpg
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ( ߒߞߏ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߊ߮ ߟߋ߬ )

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.ߌߞߏߡߌ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߡߐ߬ߛߟߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߛߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫.