ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߋߙߐߔߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߋߙߐߔߎ߬
part of the world, ߘߎ߬ ߞߟߏ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲landmass ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Eurasia, Ostfeste, ߘߎ߱ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲, ,  ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Europa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲Europe/Athens, Europe/Brussels, Europe/London, Kaliningrad Time, Europe/Moscow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߈°߄߁′߂߇″N ߉°߈′߂߆″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߅߆°߀′߀″N ߄߁°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߇߁°߀′߀″N ߂߄°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߃߆°߀′߀″N ߆°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅߂°߀′߀″N ߁߀°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Elbrus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Caspian Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫European studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߛߊ߲߭ 200000 ߌ.ߡ.ߢ, ߛߊ߲߭ 1200000 ߌ.ߡ.ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.eu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://opendata.stackexchange.com/tags/europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Europe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߋߙߐߔߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊߖ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߙߊߛߌ߫ (ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫) ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫.

ߋߙߐߔߎ߬
ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞ.ߝ ߁߀ ߁߈߀ ߀߀߀

ߡߟߌ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ (߃ ߉߃߀ ߀߀߀)

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߇߄߁ ߄߄߇ ߁߅߈ (߂߀߁߆) ߛߓߊߣߊ߲
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߢߐ߰ߢߐ߰ߟߌ ߇߂.߉/ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ (߁߈߈)

ߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߝߌߟߊ ߕߍ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߎߙߊߟ ߣߌ߫ ߞߏߞߊߛ ߖߌߛߌ߯ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߖߌߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߎߙߊߟ߸ ߞߊߛߑߔߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߕߟߍ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߕߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߜߙߋߦߊ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߐ߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߓߐߕߏ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߟߌ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫.

ߋߙߊߛߌ߫ ߘߐߝߘߊ ߜߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊߞߊ߲߬ߘߏ߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߮ߡߊ߬ ߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߓߐߕߏ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ߡߊ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ ߓߐߕߏ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫: ߕߎߙߑߞߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬߸ ߊߖ߭ߍߙߑߓߊߌߖߊ߲߫߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߖ߭ߊߞߛߑߕߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߔߐߙߑߕߏߜ߭ߊߟ߸ ߊߛߑߔߊ߲߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߝߌߟߊ ߕߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߖߍ߬ߘߍ (ߓߊߖߎߟߞߊ) ߦߴߋߙߐߔߎ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߋߙߐߔߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߀ ߁߈߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ %߂ (ߘߎ߱ ߜߟߎߞߘߎ %߆.߈). ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߡߊ (ߖߡߊ߬ߕߌ߮) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ %߃߉ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߁߅ ߝߣߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇߄߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߁߁ ߖߊ߬ߕߋ߬) ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߟߊߞߘߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߕߐ ߣߌ߫ ߝߏߓߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߜߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬. ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊߦߟߍߡߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߋߙߐߔߎ߬߸ ߞߙߍߞߙߍߟߌߓߟߏߡߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߮ߦߊ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫. ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߎ߬ߦߊ ߄߇߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߞߎ߲߬ߓߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍߡߊߥߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫. ߡߐ߰ߞߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߸ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߞߐߜߍ߲߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߣߴߊߛߑߔߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߫ ߘߎߢߊߞߏ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߎ߰ߡߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߛߌߦߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ.

ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜߙߋ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫. ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞ

ߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߡߊߖߌ߰ ߘߎߢߊߞߏ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߕߊ߬. ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߛߋ߫ ߣߍ߲߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߣߍ߰ߡߊ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫߸ ߟ.ߡ.ߞ.ߓ.ߢ (ߏߕߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߣߋߕߏ) ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߉ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߖߌ߲߭ ߥߎ߬ߦߊ. ߋߙߐߔߎ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߠߎ߬߸ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߥߛߊ߬ߘߊ (ߕ.ߖ.ߥ) ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߢߊ ߞߊ߬ߝߊ ߡߊ߬. CIA world Factbook ߞߐ߬ߘߎ߮ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ

ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߦ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߫ ߘߟߊߘߍ߭ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߓߌߋߟߊߙߎߛߌ߫ ߣߌ߫ ߞߖ߭ߊߞߛߑߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߍߢߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߞߙߎߝߊ ߡߍ߲ ߛߎ߲ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߥߎ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߦߴߋߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߛ߭ߍ߲ߜ߭ߍ߲ߣ ߞߣߍ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߎ߲߯ߛߊ