ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߋߗߏߔߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߋߗߏߔߌ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ ߘߌ߫.

ߋߗߏߔߌ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ, landlocked country
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ߓߐ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1995 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮la République démocratique fédérale d’Éthiopie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎየኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ, Federaalawaa Dimokraatawaa Repabliikii Itoophiyaa, ናይኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇪🇹 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ɛtɪˈuːpɪɑ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߡߑߤߊߙߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌMarch Forward, Dear Mother Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐLand of origins ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߋߗߏߔߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+03:00, East Africa Time, Africa/Asmara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߀′߀″N ߄߀°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߈°߀′߄″N ߄߈°߀′߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߄°߅߂′߄߈″N ߃߇°߅߄′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߃°߂߄′߁߄″N ߃߉°߃߃′߉″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߇°߅߆′߄߁″N ߃߂°߅߉′߅߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Ethiopia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Ras Dashen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Danakil Depression ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫Afani oromoo of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Sahle-Work Zewde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Abiy Ahmed Ali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Federal Parliamentary Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲National Bank of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencybir ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagEthiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.et ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsEmblem of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patron saintSaint George ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂636 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+251 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911, 907, 939, 991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeETH ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits624 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇪🇹 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Ethiopia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߋߗߏߔߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߋߙߌߕߙߋ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ، ߛߏߡߊߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ، ߛߎߘߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ، ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߋߣߌߦߊ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ، ߖߌߓߎ߬ߕߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߋߗߏߔߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߡߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߁߉߉߃ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߕߍ߰ ߟߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߍ߫ ߜߙߋߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫

ߋߗߏߔߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ ߦߙߐ߬ߓߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߀߈ ߃߈߆ ߃߉߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߋߗߏߔߌ߫ ߦߋ߫ ߞߐߓߋ ߣߌ߫

ߜߊߛߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁ ߁߂߇ ߁߂߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߓߎ߬ߢߊ ߘߐ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߏߓߌߘߊ ߊߘߌߛ ߊߓߋߓߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߘߌ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂ ߄߀߀ ߢߐ߲߮ ߞߐߓߋ ߟߊ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߜߊߛߊ߲߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߘߦߊ ߦߋ߫ ߞߌߘߌ߲ ߆ ߟߋ ߘߌ߫.

߁߉߇߄ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߟߏ ߜߛߊߞߙߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫( ߟߛߌ߬ ). ߕߏ߲ߓߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߛߌ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߓߐߛߎ߲߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߘߌ߫.

ߋߗߏߔߌ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߟߋ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߛߎ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ ߝߛߊߦߌ߫. ߋߗߏߔߌ߫ ߡߊ߫ ߡߙߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ߫.

ߋߗߏߔߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߟߐ߬ ߛߓߊ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߊߦߌ ߣߌ߫ ߝߙߌߛߌ ߟߋ ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߟߐ ߘߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߛߍ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߘߌ߫߸ ߌߛߟߊߞߊ ߣߊߡߎ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߃߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫ ߸ ߊߙߌߡߋߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߣߊߡߎ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲ߓߊ ߓߟߏ߫. ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߘߐߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫.

ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߒߞߵߊ߬ߟߎ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߕߍ߯ߓߦߊ ߣߌ߫  ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߢߐ߲߰ߕߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߗߏߔߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߅߁߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡ.ߟ.ߛ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߘߌ߫ ߁߉߄߂ ߟߊ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߊ.ߞ.ߘ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߊ.ߞ ߘߌ߫

ߏ߬ ߛߍ߬ߡߍ ߦߋ߫ ߊߘߌߛ ߊߓߋߓߊ߬ ߟߋ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫.

ߋߗߏߔߌ߫ ߕߐ߯ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߗߏߔߌ߫ ߕߐ߯ ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߤߏߡߙߍ߬ ߕߟߋ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߤߏߡߙߍ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߈߀߀ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫. ߤߏߡߙߍ߬ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߌߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߅ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߞߏ߫ ߋߗߏߔߌߛ ߞߘߐ߬ ߦߋ߫ ߢߊߞߘߐ߬ߟߊ ߡߊߝߌ߲ߣߌ߲߫ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ ߦߋ߫ ߤߓߊߛ߭ߊ߫ ߘߌ߫߸ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߍߢߊ߫ ߊߞߌߛߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߄߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߍߛߌ߬ ߓߟߏߟߊߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߋߗߏߔߛߌ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߤߛ ߘߋ߲ ߘߌ߫. ߞߎߤߛ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߞߌߛߎ߲߫ ߛߏ ߛߌ߰. ߋߗߏߗߛߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߓߙߎ ߦߋ߫ ߊߞߌߛߎ߲߫.

ߋߗߏߔߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߜ߭ߙߋߦߊ ߊߞߌߛߎ߲߫

ߋߗߏߔߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߓߐߛߎ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߛߊ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߛߎ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߝߐ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߒߞߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߚߋ߫ ߞߏ߫ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߘߎ߯ ߟߋ ߘߌ߫.

ߕߟߋ߬ߓߐ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߣߍ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߗߊ߬ߘߌ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߘߌ߲ߞߑߣߋߛ(ድንቅ ነሽ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߛߌ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߟߏ ߜߛߊߞߙߊ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߛߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߃،߁߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ ߦߌߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.


ߋߗߏߔߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߣߌ߫ ߋߖ߭ߌߔߕߑߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߥߛߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߞߣߍߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ ߕߋ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߋߖ߭ߌߔߕ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߀߳ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߊߞߌߛߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߝߐ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߍߛ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߜ߭ߥߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߥߛߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߟߊߟߌߓߋߟߊ߫ ߟߋ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߒߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߊ߲-ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫

ߖߐ߲ߛߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߞߟߍ ߝߏ߫ ߁߈߉߆ ߟߊ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߊߘߎߥߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߓߍ߯ ߣߊ߰ߕߊ ߓߐ߫ ߟߋ ߋߗߏߔߌ߫ ߖߐ߲ߧߊ߬ߟߌ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߠߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ߡߊ ߟߋ ߘߌ߫.  ߡߍ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߖߐ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߐ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߖߐ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߋߟߍߟߋ߫ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߝߊ߰ߡߟߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߁߉߃߀ ߣߌ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫. ߒߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߤߋߟߍߟߋ߫ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߟߐ߭ ߘߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߁߉߃߆ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐߙߐ߲ߞߕߐߟߌ ߝߍ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߊ߭ ߁߉߄߁ ߟߊ߫. ߋߗߏߔߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߛߌ߱ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫. ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߊ߬ ߤߋߟߍߟߋ߫ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲ߜ߭ߌߛߑߕߎ߫ ߤߋߟߍߟߋ߫ ߡߊߙߌߦߊߡ ߟߋ ߘߌ߫ ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ  ߞߎ߲ߠߊߛߌ߰ ߛߌ߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߎߕߟߌ ߞߟߍ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߁߉߆߂ ߟߊ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫. ߞߟߍ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߵߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫