ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߔߌߕߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߰߰ߓߊ ߦߋ߫ ߔߌߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫: ߔߌߕߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲ߕߌߢߍߟ߸ ߓߙߎߥߊߟߑߕߊߔߋ߫߸ ߘߐ߲ߜ߭ߐߟߑߕߎߡߊ߫߸ ߜ߭ߐ߲ߜ߭ߏߙߋ߬߸ ߟߋߦߑߡߌߙߏ߫߸ ߡߊߛߌ߫߸ ߣߌ߲ߜ߭ߍߟߊ߲ߘߋ߫߸ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋߦߊ߫߸ ߛߌ߲ߕߊ߬ߟߌ߫߸ ߕߌ߲ߓߌ߫-ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌ߫-ߕߎߣߌ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߌߕߊ߬ ߛߌ߰߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߉߇ ߂߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߇߈ ߅߃߀ ߘߌ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]