ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߅߆′߂߈″N ߁߄°߁߇′߅߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Boke.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߕߟߋߡߟߋ߬, ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Pukur ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߕߋߟߌߡߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߓߏߝߊ߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߕߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߓߏ߬ߞߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߌ߲ߕߌߡߏߘߌߦߊ߫߸ ߘߊ߬ߓߌߛ߸ ߞߊߡߑߛߊ߯ߙ߸ ߞߊ߲߬ߝߊߙߊ߲ߘߋ߫߸ ߞߏߟߊߓߎߌ߬߸ ߡߟߊߔߎߦߊ߫߸ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋߘߌ߫߸ ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߣߍߣߍ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߈߁߀߀߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫