ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߲߫/ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫߸ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߁߂ ߆߉߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫