ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ, border city
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߇′߀″N ߁߄°߅߁′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityQ116382584, Q116382791, Q116383067, Q116383550 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߲߫[߁]//ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫߸ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߁߂ ߆߉߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫