ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߌ߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߇ ߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸߂߀߁߆ ߟߊ߫.