ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫
ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߅′߀″N ߁߄°߄߉′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Senegal/Kolda.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityߞߐ߬ߟߑߘߊ߫, Médina Yoro Foulah Department, ߝ߭ߋߟߌ߲ߜ߭ߙߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Sédhiou, ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߕߐ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߄ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߍ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߕߍ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߃ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬