ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ( ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫: Republik Indonesia)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߛߌߦߊߣߌ߲߫ (Océanie)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߁߇߅߀߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߃߈، ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߊߛߑߕߙߏߣߌߛߌ߮ (Astronizee) ߓߟߏߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫، ߖߊ߯ߥߊ߫ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߌ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߕߌ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬.

ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, archipelagic state, ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ, island country, presidential system, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߡߌߞߑߕߊ, ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ, ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎNegara Kesatuan Republik Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ASEAN cable system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Indian subcontinent ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲Indonesian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌIndonesia Raya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐBhinneka Tunggal Ika ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐBhinneka Tunggal Ika, Wonderful Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߖ߭ߌ߫, Insular Oceania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊJakarta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐIndian Ocean, ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, South China Sea, Celebes Sea, Arafura Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂°߀′߀″S ߁߁߈°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߉°߇′߃߇″S ߁߄߁°߁′߁߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߅°߅߄′߀″N ߉߅°߁߃′߁߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߁°߀′߂߇″S ߁߂߂°߅߂′߂߉″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅°߄߃′߂߆″N ߉߅°߀′߄߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Indonesia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Puncak Jaya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Indian Ocean ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Joko Widodo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Joko Widodo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬People's Consultative Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupreme Court of the Republic of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ߫ ߟߏ߲Independence Day of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencyrupiah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫indonesiology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://indonesia.go.id ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://68k.news/index.php?section=nation&loc=ID&lang=ID ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagIndonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.id ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsNational emblem of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐHistory of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalIndonesian Data in One Portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂510 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+62 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code899 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeRI ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits525 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇮🇩 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Indonesia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ
ߝߊ߬ߛߏ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ، ߛߎ߯ߦߊ
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ
ߟߏ߲ߘߐߢߊ ߟߎ߬
ߊ߬ ߟߞߋߟߞߋ ߓߎߣߑߗߌߞ ߖߦߊ
ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߤߌ߲ߘߌ ߟߌߓߊ߲߫ ( ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߀)
ߜߍߞߣߍ ߁،߉߀߄،߅߆߉ ߞ߂
ߖߌ߫ ߞߛߊߞߊ (%) ߄.߈߅
ߞߎߓߋߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߖߞߊߙߑߕߊ߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߮ ߍ߲ߘߏߣߛߌߞߊ ߟߎ߬
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲߬ ߠߊߓߊ߲ (߂߀߁߇) ߡߐ߱ ߂߇߀ ߄߆߁ ߇߀߀
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߢߊ ߁߂߄.߆߆ ߡ/ߞ߂
ߛߌ߭ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߆߉.߁߉߁، ߛߊ߲߬ (߂߀߁߆
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊߒߞߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ߡߊ
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߞߏ߫ ߥߌߘߎ߬ߘߎ߬
ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߡߎߤߊߡߍߘ ߦߎߛߝߎ߫ ߞߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ߬ߡߊ
ߟߥߊߟߌߘߊ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ - ߁߉߄߅
ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߍ߲ߘߣߏߛߌߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ - ߁߉߄߅
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇- ߁߉߄߉
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (pib)
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߁߀
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ $ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߁.߀߂߇.߂߇߉
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߃،߂߄߉،߆߃߅،߁߇߄،߅߅߃  (߂߀߁߇)
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߯ߟߊ
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߀߉
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ $ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߅߃߉.߃߇߇
ߦߙߋߞߋ ߢߍ $ ߂،߃߂߉
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߟߍ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߅.߀ %(߂߀߁߆)
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߙߍ߬ߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߃߀،߂߁߅،߃߃߀،߃߈߂
ߖ߭ߣߌ (Gini) ߘߍ߬ߡߊ߬ߞߏ
ߝߙߍߕߍ ߃߅.߆
ߛߊ߲߭ ߂߀߁߀
ߦߌߟߡߊߦߊ ߕߍߡߊ߬
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ
ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆
ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߀.߆߈߉ (߁߁߃)
ߦߌߟߡߊߦߊ ߕߍߡߊ߬
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߆ % (߂߀߁߄)
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬-ߞߣߐ-ߛߌ ߛߊ߲߬ ߂߁
ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲ ߛߊ߲߬ ߅߈
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߙߏ߬ߓߌ IDR
ߖߏ߯ߙߏ ߓߙߍ߬ߦߊ ߃.߀ (߂߀߁߆)
ߓߐߕߏ߲ ߦߡߊߣߌ߲߫
ߣߍ߰ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߦߡߊߣߌ߲߫
ߓߟߐߟߐ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ id
ߖߌߘߟߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߅߂߅
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߌߛߏ ߂- ߞߎߡߊߘߋ߲ߡߊ߁-߃߂߆߆ ID
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߀߀߆߂

ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߢߣߊߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߖߞߊߙߑߕߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߜߙߋ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊ߬: ߔߊߔߎߥߊߖ߭ߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߌߡߐ߯ߙ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫: ߛߌ߲ߞߊߔߐ߯ߙ ߣߌ߫ ߝߟߌߔߌ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߊߣߑߘߊ߯ߡߊߣ ߕߌ߲ ߣߌ߫ ߣߌߞߏߓߊ߯ߙ ߕߌ߲ ߦߙߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߛߋߦߌ߲߫ (߁߈) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߁߅) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬.

ߊߙߑߞ߭ߌ߯ߙ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ (߇߲) ߠߊ߫ ߛߙߌߝߌߖߦߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫،ߡߖߊߓߊߤߕߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛ߭ߌߣ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߌ. ߞ، ߤߌ߲ߘߌߞߏ ߣߌ߫ ߓߎߘߦߊ ߓߎ߯ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬، ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߣߊߝߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߦߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߖߎߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߓߊߟߊ߲ߓߊߟߊ߲߫ ߣߟߊߞߍ߫ ߝߙߋߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊߟߞߏ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߊ߫ (߃/߅) ߞߐߝߍ߬. ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫. ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߘߌߡߌ߲ߞߏ ߘߊ߬ߣߌ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߢߐ߲߯ߦߊߟߌ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߒߞߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߒߞߋ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ (߃߃) ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊߙߑߞ߭ߌ߯ߙ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߌ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߇ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ ߟߌߓߊ߲߫ ߣߍ߰ ߥߙߏߟߏ߲ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߣߌ߫ ߕߊߕߟߎ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߁߁߅߅߇ ߟߋ߬ ߸ ߂߉߇ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߕߎߟߋ ߞߛߊߞߊ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅) ߘߐ߫.

ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߌ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߐߣߌ߲ߢߐ߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫،ߖߥߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߓߍ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߜߙߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߛߌߦߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߡߙߎߕߌ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߡߊ߬. ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߋ ߟߋ߬ :" Bhinneka Tunggal Ika" ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߘߐ߫)، ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߛߌ߰ߘߌߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ، ߜߍߞߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߣߊߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߌ߲߫ ߟߊߕߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߍ߲ߘߏ߯ߛ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߌߛߏ߯ߛ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߌ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ (߁߈) ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߞߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫، ߛߊ߲߬ ߁߈߅߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߛߌߦߊߟߐ߲ߠߊ ߖߏ߯ߙߑߖߏ߫ ߌ߯ߙߟ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߝߟߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߌߙߑߞ߭ߌߓߌ߯ߟ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߡߟߊߦߎ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ߫ߙߟ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߌߡߛ ߟߏߖߣ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߙߑߞߌߓߌ߯ߟ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߌߙߑߞߌߓߌ߯ߟ ߡߟߊߦߎ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ (ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : Maleische Archipel Nederlandsch Oost Indië)، ߤߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߤߌߘߌ߲ߦߊ Indië - ߕߟߋ߬ߓߐ de Oost - ߌߙߑߞߌߓߌ߯ߟInsulinde). ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍߡߊ߫ ߘߋߙߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߟߊ߫، ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߙߎ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߛߌߦߊߟߐ߲ߠߊ ߊߕߐߟߝ ߓߊߛߑߕߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫:donesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894 ( ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊߦߎ ߌߙߑߞߌߓߌ߯ߟ ߕߌ߲ ߁߈߈߄ - ߁߈߉߄). ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍߦ ߤߖߌߙߌ߫ ߘߌߦߏ߯ߣߑߕߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߝߐ߰ߓߍ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ : Indonesisch Pers-bureau ( ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍߘߊ) ߛߊ߲߬ ߁߉߁߃ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊߝߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߫ ߇߂߁ ߠߋ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߟߊߦߎ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߍ߲ߘߏߣߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߘߋߙߌߘߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߟߊߦߎ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߖߤߏߙ ߣߌ߫ ߙߌߦߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌߙߑߞߌߓߌ߯ߟ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߔߐ߯ߙ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߓߎߙߑߣߊߦ ߕߍ߫، ߊ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫:( ߓߤߊߛߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌߦߊ - Bahasa Indonesia)، ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߄߅ ߸ ߍ߲ߘߏߣߛߌߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߖߥߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲ߣߌ߲߫ ߌߞߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߌߦߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ، ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߓߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ ߂߇߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߟߊ߲߬ߓߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߓߏ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫  ߊߛߑߕߙߏߣߌߛߌ߮ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂.߇ ߟߋ߬ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬.

ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߦߏ߫ : ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲.

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬

߁- ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ

߂- ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߧߊ

߃- ߕߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߞߊ

߄- ߤߌ߲ߘߌߞߏ

߅- ߓߎߗ߭ߌߦߊ

߆- ߞߎ߲ߝߎߛߌߦߊ

ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߓߟߏߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]