ߣߊߡߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߊߡߎ߲ ߖߐ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߘߞߋ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߦߋߗߏ߮ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐ߰ߝߍ ߡߊ߬