ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝ߭ߑߟߊߘߌߡߌ߯ߙ ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙߏߝ߭ߌߗ ߔߎ߯ߕߌ߲߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߇, ߁߉߅߂) ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߞߘߐ߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߉߉ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߉߉ ߣߌ߫ ߂߀߀߀ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߂߀߀߈ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߔߎߕߌ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߎ߲ߡߊߣߍ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߙ ߟߎߞߊߛ߭ߋ߲ߞߏ߫ ߞߐߝߍ߬.

ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Владимир Владимирович Путин ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߔߎߕߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patronym or matronym for this personߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙߏߝ߭ߌߗ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮Платов, Platov, ߔߑߟߊߕߐߝ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1952 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Date of baptism߈ ߣߍߣߍߓߊ 1952 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Vladimir Spiridonovich Putin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Maria Ivanovna Shelomova ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊLyudmila Ocheretnaya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Alina Kabayeva ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Katerina Tikhonova, Maria Vorontsova, Elizaveta Rozova ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Roman Putin, Igor Putin, Kirill Shamalov, Jorrit Faassen, Daryna Medvedchuk ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊfamily of Vladimir Putin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, intelligence activity, military affairs, jurisprudence ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊPresidential Administration of Russia, Administrative Directorate of the President of the Russian Federation, First Chief Directorate, KGB ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊPresident of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲Candidate of Economic Sciences ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofYuriy Kirillovich Tolstoy, Anatoly Rakhlin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߌߟߊMoscow, ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭, Dresden ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1975 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2018 Russian presidential election, 2012 Russian presidential election, 2004 Russian presidential election, 2000 Russian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
LifestyleImage of God ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊRussians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Eastern Orthodoxy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has petKoni, Buffy, Yume ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏjudo, sambo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessright-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊreservist, 1st class Active State Councillor of the Russian Federation, podpolkovnik ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commander of (DEPRECATED)ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐSecond Chechen War, Russo-Georgian War, Russian military intervention in the Syrian civil war, CSTO Operation in Kazakhstan, ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬KGB, Federal Security Service ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏRussian nationalism, Russian irredentism, Traditional values in Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫All-Russia People's Front, Ozero, Russian Academy of Arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊMachiavellianism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://putin.kremlin.ru, http://eng.putin.kremlin.ru/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.tekstowo.pl/wykonawca,vladimir_putin.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Chargechild abduction, child abductions in the Russian invasion of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dan/kyu rank9 dan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Special rank1st class Active State Councillor of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://politics.stackexchange.com/tags/vladimir-putin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of awards and honors received by Vladimir Putin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߎ߯ߕߌ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߟߋ߬ (ߒ߬ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭)߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߇߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߆ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲-ߘߊ߯ߕߌ߯ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߟߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߕߊ߫ ߘߊߞߎ߲. ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߡߎߛߑߞߎ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߗߋߘߊ (KSB) ߗߋߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫.


ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߐ߫߸ ߔߎ߯ߕߌ߲ߣ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߄) ߡߊߜߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫. ߓߊߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߔߎߕߌߣ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߡߌߕߙߌ߫ ߡߍߘߑߝ߭ߋߘߍߝ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߛߟߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫; ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߂߀߂߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߤߊ߲߯ ߂߀߃߆ ߟߊ߫.

ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ (߈) ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߘߐ߫߸ ߞ.ߥ.ߢ ߛߎߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ٪߇߂ ߟߊ߫; ߢߣߊߡߦߊ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߖߌ߮ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߖߏߙߏ߲ߘߏߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊߖߌ (ߔߍ߬ߕߙߐ߬ߟߌ) ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ (ߜ߭ߊߛߌ) ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߡߌߣߊߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߥߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊߒߞߎ߲ ߠߎ߬. ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߗߋߗߋߣߌ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬. ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߍߘߑߝ߭ߋߘߍߝ߭ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊߟߌ ߤߏߞߌ߭ ߜߟߊ߬ߟߊߛߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߙߎ߬ߛߌ߫-ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫ ߞߟߍ ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߕߊߖߌ ߛߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲ ߂߀߁߄ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߌߡߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ ߞ.ߥ.ߢ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ٪߃.߇ ߘߐ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߙߐ߬ߛߌ߬ߦߊ߫ ߞ.ߥ.ߢ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ٪߀.߃ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ (߄߲) ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߙߏߣߊ ߝߎ߬ߓߊ߬ߖߎ߯ߖߎ߮ ߞߊ߬ ߙߏߛߌߟߊ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߎ߯ߕߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߝߣߊ߫. ߞߏ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߔߎ߯ߕߌ߲߫ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊߖߌ߫ ߥߙߏߝߋ (oléoduc) ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߥߙߏߝߋ (gazoduc) ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߐߓߌߟߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜ߭ߑߟߏߣߊߛ (GLONASS)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߂߀߁߄ ߣߍߣߍ߫ ߘߐ߫ ߏߟߊ߲ߔߌߞ ߕߏߟߏ߲ (jeux olympiques d'hiver) ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߗߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߈ ߘߎߢߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߏߟߊ߲ ߝߣߊ߫.

ߔߎߕߌߣ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲ߞߋ (ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫) ߘߌ߫. ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊߝߏ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ߬ ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߊߣߌߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߘߡߊ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߝߣߊ߫. ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߙߐߛߌߦߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊߒߞߎ߲߫ ߡߞߊߣߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߊߙߊ߲ߛߑߔߊߙߊ߲ߛߌ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߓߟߏ߫߸ ߓߍ߯ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߛߙߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߤߊߞߟߌ ߘߊ߲ߕߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ߛߙߋ ߝߑߙߌߘߐߡ ߤߊߎߛ ߓߟߏ߫.

ߝ߭ߑߟߊߘߌߡߌ߯ߙ ߔߎ߯ߕߌ߲ ߘߋ߲ߣߍ߲ߕߐ
ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌߣ ߣߴߊ߬ ߓߊ߫

ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙߏߝ߭ߌߗ ߔߎߕߌߣ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߇, ߁߉߅߂ ߟߊ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ (ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߴߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭߸ ߙߎ߬ߛߌ߫)߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝ߭ߑߟߊߘߌߡߌ߯ߙ ߛߑߔߙߌߘߣߏߝ߭ߌߗ ߔߎߕߌ߲ (߁߉߁߁-߁߉߉߉) ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߡߊߙߌߦߊ ߌߝ߭ߊߣߏߝ߭ߑߣߊ߫ ߔߎߕߌߣ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛ߭ߋߟߡߏߝ߭ߊ߫: ߁߉߁߁-߁߉߉߈) ߠߎ߫ ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߘߌ߫߸ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌߣ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߛߑߔߙߌߘߐ߲߫ ߔߎߕߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߑߟߊߘߌߡߌ߯ߙ ߟߋ߬ߣߌߣ ߣߌ߫ ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߓߌߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝ߭ߑߟߊߘߌߡߌ߯ߙ ߔߎߕߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߌߞߑߕߐߙ ߣߌ߫ ߊߟߑߓߍߙ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߀ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫. ߊߟߑߓߍߙ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߌߞߑߕߐߙ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߘߋ߬ߥߎ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߝߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߔߎߕߌߣ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߃߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߕߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߍߣ.ߞ.ߝ߭ߋ.ߘߋ߫ (NKVD) ߟߊ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߘߐ߲߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߁߉߄߂ ߟߊ߫. ߔߎߕߌߣ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߝߊ߰ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߕߑߝ߭ߍߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߝߣߊ߫ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬.

ߔߎߕߌߣ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߭, ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߁߉߃ ߘߌ߫ ߓߊߛߑߞߐߝ߭ ߟߊߣ߸ ߊ߬ ߓߘߊ ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߜߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߄߅ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߐ߯ߙߑߜ߭ߊ߬ߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߬ ߦߎ߲ߜ߭ ߔߌߦߏߣߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߏ ߣߌ߫ ߗ߭ߎ߳ߘߏ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߝߐߢߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߡߊߙߞߛ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߘߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߗ߭ߍߟ ߣߌ߫ ߟߋ߬ߣߌߣ ߠߎ߫. ߔߎߕߌߣ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߂߈߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫.

ߔߎߕߌߣ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߖ߭ߑߘߊߣߐߝ߭ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߯ߓߘߊ) ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߇߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ (ߕߍߛ «thèse») ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߤߊߞߍ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫). ߔߎߕߌߣ ߣߌ߫ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߛߏߓߑߗߊߞ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߤߊߞߍ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߓߍߦߊߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߟߊ߬ߡߌߘߊ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ߠߌ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߔߎߕߌ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏߓߑߗߊߞ ߡߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭. ߛߏߓߑߗߊߞ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߔߎߕߌ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߡߎߛߑߞߎ߫.

ߘߊߞߎ߲ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ (KGB) ߘߐ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߄߀߁߲ ߠߊ߫ ߏߞߑߕߊ߬߸ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ. ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߗߋߕߌ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ (ߖߊߘߏߦߊ ߛߌ߬ߣߊ)߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߗߋߕߌ߯ߘߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ. ߁߉߈߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߠߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߎ߬ߙߌ ߊ߲ߘߙߏߔߏߝ߭ ߙߋߘ ߓߊߣߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߈߅ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߘߙߍߛߑߘߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߡߊߝߎߝߎߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲ߠߊ (ߘߟߊߡߌߘߟߊ) ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬.

ߔߎߕߌߣ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߘߐ߫߸ ߁߉߈߀ ߠߊ߫

ߡߛ߭ߊ ߗ߭ߋߛߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߫-ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߔߎߕߌ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒ߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߔߎߕߌ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߑߕߊߛߌ߫ ߖߊߘߏ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߡߊߙߑߞߎߛ ߥߐߟߝ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߎߕߌ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߎߛߏߟߕߑߛߋߝ߭. ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߞߊߕߋߙߌߣ ߓߍߟߑߕߐ߲߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߔߎߕߌ߲ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߔߎߕߌ߲ ߠߊߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߛߑߕߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߙߍߛߑߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߛߏ ߘߌ߫߸ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߡߐ߰ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙ.ߊ.ߝ. (RAF) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߘߙߍߛߑߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߔߎߕߌߣ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߙ.ߊ.ߝ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߞߑߟߏߛ ߖ߭ߎߗߐߟߘ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߔߎߕߌߣ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߞߎߘߊ (néo-nazis) ߙߍߌߣߍߙ ߛߐ߲ߕߊߜ߭ ߘߐߛߏߙߏ߲ߞߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߣߐ (ߓߊ߱) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߔߎߕߌߣ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߡߟߊߡߟߊߒߕߊ߲ ߠߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߟߊߡߟߊߒߕߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߘߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫.

ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߟߐ߬ߞߐ ߥߎ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߉ ߣߍߣߍߓߊ ߉ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ (ߕߋߙߌߦߊ߫ ߓߏ߲) ߣߌ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߘߙߍߛߑߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߛߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߍ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߞߍߢߊ ߞߊ߲߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫; ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߑߕߊߛߌ߫ ߕߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ «URSS» ߕߊ ߟߎ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߲ߛߟߎ ߕߎ߲߬ (ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬) ߓߘߴߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߕߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫.

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߓߋ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߞߍ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߣߐߜߍ ߘߐ߫ ߘߙߍߛߑߘߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߤߊߟߌߓߌ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߁߉߉߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ (reserve active) ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߛߙߍߞߍ߫ ߦߎ߬ߙߌ ߡߐߟߑߛ߭ߊߣߐߝ߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߞߙߐ߬ߛߌ (thèse) ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߒ߬ߓߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߘߐ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߛߏߓߑߗߊߞ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߘߎ߰ߕߌ߮ (ߡߍߙߌ) ߘߌ߫. ߔߎߕߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲-ߘߊ߯ߕߌ߯ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߉߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߕߟߋ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߁߉߉߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߌߞߊߌߟ ߜ߭ߐߙߑߓߊߗߋߝ߭ ߟߊ߫. ߔߎߕߌ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߦߌߘߊ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߓߊߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߦߙߐ߫ ߓߘߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

߁߉߉߉ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌߣ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߝߊ߰ߣߍ߲߸ ߡߍ߲ ߞߊߖߊ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߔߎߕߌ߲߸ ߟߌߎߘߑߡߌߟߊ ߣߊߙߎߛߏߝ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߑߛߋߣߌߦߊ ߛߏߓߑߗߊߞ ߟߎ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߛߏߓߑߗߊߞ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߘߌ߫ (߁߉߉߁-߁߉߉߆) ߟߎ߬ ߕߍ߫.

߁߉߉߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߟߊߟߌ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߛߏߓߑߗߊߞ. ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߏߟߌߝ߭ߊ ߛߑߕߏߣ ߢߍ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߛߊ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߘߐ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌߞߊߌߟ ߜ߭ߐߙߑߓߊߗߋߝ߭ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߟߞߊ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫. ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߊߟߌߥߊߟߌ߫ ߟߊߓߏߙߌߟߊ (ߕߊ߬ߞߛߌ) ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߏߘߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈, ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߐ߫ ߟߋ߬߸ ߔߎߕߌߣ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߏ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ (législatifs) ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߣߊ ߛߊߟߑߦߊ߫. ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߟߊ $ ߉߃ ߀߀߀ ߀߀߀ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߔߎߕߌ߲ ߠߥߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߆ ߟߊ߫. ߁߉߉߅ ߣߌ߫ ߁߉߉߆ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭.

߁߉߉߄ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߁߉߉߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߎ߫ — ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߝ߭ߌߞߑߕߐߙ ߗߍߙߑߣߐߡߌߙߑߘߌߣ ߓߟߏ߫. ߁߉߉߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊߛߌ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߉߅ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߕߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߐߛߑߞߎ߫: ߁߉߉߆-߁߉߉߉

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߛߏߓߑߗߊߞ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߡߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭߸ ߔߎߕߌߣ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߛߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߣߐߝߋ߲ (bien) ߠߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߔߊߝ߭ߍߟ ߓߙߏߘߌ߲ߣ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬) ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߔߎߕߌ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߍߝ.ߍߛ.ߓߋ (FSB) ߗߋߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫

߁߉߉߇ ߕߙߊߓߊ ߂߆߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߏ߬ߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߔߎߕߌ߲ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߘߊ߯ߘߐ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߴߌߞߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߌ߫ (ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫). ߊ߬ ߞߐ߲߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߍߞߛߌ ߞߎ߲ߘߍߙߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߞߏߟߊߌ߫ ߔߊߕߙߎߛ߭ߋߝ߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߴߌߞߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߣߌ߫ ߔߎߕߌ߲ ߘߊ߬ߝߊ ߝߣߊ߫.

߁߉߉߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߇ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߞߙߐ߬ߛߌ (thèse) ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߡߊ߬ߞߍ߲߸ ߛߎ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫. ߔߎߕߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߙߐ߬ߛߌ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߑߙߎ߯ߞߌ߲ߜ߭ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ (Brookings institution) ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲ ߞߏ߲߭ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߜߍ߫߫ ߁߅ ߢߐ߲߰ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߞߝߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߔߎߕߌ߲ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߑߙߎ߯ߞߌ߲ߜ߭ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߙߐ߬ߛߌ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.

߁߉߉߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅߸ ߔߎߕߌߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝ߭ߌߞߑߕߐߙߌߦߊ߫ ߡߕߌߣߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫; ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߅ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ߟߌ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍߙߑߜ߭ߋ߫ ߛ߭ߊߞߑߙߊߌ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߔߎߕߌ߲ ߕߐ߯ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߄߆ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߊߞߑߙߊߌ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߔߎߕߌߣ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߄߆ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߅, ߁߉߉߈ ߠߊ߫߸ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߔߎߕߌ߲ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߗߋߘߊ (FSB) ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߣߌ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߝߣߊ߫.

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߗߋߘߊ߫ ߝߟߐ߸ ߁߉߉߉

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߉߸ ߔߎߕߌ߲ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߛߙߍߞߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߞߎߣߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߔߎߕߌ߲ ߦߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߞߐ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߔߎ߯ߕߌ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߘߎߡߊ (ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ) ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߂߃߃ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ (߈߄ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߁߇ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߞߊ߲߫ ߂߂߆ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߛߋ߯ߦߌ߲߫ (߁߈) ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߙߍ߬ߣߍ߫ ߔߎߕߌ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߟߏ߫ ߦߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߓߊߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߐ߫; ߦߏ߫ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߔߎߕߌߣ ߡߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߊߖߎߟߞߊ ߣߌ߫ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߔߎߕߌ߲ ߞߊߣߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߝߏߘߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߜ߭ߍߛߑߕߊ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߎߖߊߤߌߘߌߣ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞ.ߗ߭ߋ.ߓߋ ߖߋ߬ߕߌ߬ߘߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߗߋߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߌߗߑߞߋߙߌ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߡߊߟߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߭ߕߍ߬ߘߍ ߗߋߗߋߣߌ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.

ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߔߎߕߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߞߙߎߞߊ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ (٪߂߃.߃)߸ ߘߎߡߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬ ߁߉߉߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߔߎߕߌߣ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫.

߁߉߉߉-߂߀߀߀: ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߁ ߠߊ߫ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌߣ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߔߎߕߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߗߋߗߋߣߌ߫.

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߰ ߟߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߗߋߗߋߣߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߓߟߏ߫.

ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߁ ߡߊ߬ ߁߉߉߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫. «ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߐߓߊ߯ߕߐ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߡߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߏ߲߬ߞߘߐ߬ߓߐ߲ߞߘߐ ߡߊ߬»߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߍߕߍߞߛ «mabetex» ߞߏ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃߀ ߡߊ߬ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߞߏ߫ ߝߛߍߝߛߍߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ (ߡߍ߲ ߝߙߍߕߍ ߦߋ߫ ߁߈\߂߃߈߂߇߈-߉߅) ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߔߎߕߌ߲ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߒߡߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ (ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬).

߂߀߀߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߰ߟߎ߫ ߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߡߊ߬. ߂߀߀߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߔߎߕߌߣ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߁߉߉߉ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌߣ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߣߍ߰ ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߣߊ ߛߊߟߑߦߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߕߍߛߓߎߙߜ߭.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߂߀߀߀ ߕߙߊߓߊ ߂߆; ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ٪߅߃ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ : ߂߀߀߀-߂߀߀߄

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߎߕߌ߲ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߓߐߙߌߛ ߍߟߑߛߌ߲ߣ ߘߊߝߍ߬ ߂߀߀߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߠߊߛߌ߱ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߇, ߂߀߀߀ ߟߊ߫. ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߡߌߞߊߌߟ ߞߛߌߦߊߣߐߝ߭ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߘߐ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߔߎߕߌߣ ߣߌ߫ ߕߐߡ ߓߙߏߞߊߥ߸ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߢߍߝߍ߬ ߂߀߀߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂ ߟߊ߫. ߛߌߞߊߘߐߞߏ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߔߎߕߌߣ ߠߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎߙߑߛ߭ ߡߎߍ߫ ߞߏ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߡߌ߬ߘߢߊ߬ ߖߎ߮ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫. ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߏ߬ ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߓߐߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߓߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߦߙߌ߬ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍߕߴߊ߬ ߛߋ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬.

߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߔߎߕߌ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߐ߬ߢߊ߬ (ߟߐ߬ߟߌ߬ «ߛߏ߯ߙߏߟߌ߫») ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߐ߫ ߘߐ߱ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߍ߬ ߛߍߘߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߓߟߏߡߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߕߜߋߡߙߊߟߊ ߟߎ߬ (oligarques) ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ «ߛߎ߯ߝߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ» ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߛߎ߯ߝߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߜߋߡߙߊߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߝߊߟߌ ߘߌ߫ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬.

ߓߙߊߘߐߦߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߛߎߞߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߂߀߀߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߡߐ߰ ߁߃߀ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߘߐߓߛߏߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߛߐߞߛߐߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߘߐ߫ - ٪߈߃ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߙߐ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߖߌ߰ ߔߎߕߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߴߊ߬ ߓߟߏ߫.

߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߗߋߣߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߗߋߗߋߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫; ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߝߎߚߎ߫. ߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫߸ ߗߋߗߋߣߌ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߓߊ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߌ߬ߟߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߣߊ߫. ߗߋߗߋߣߌ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߕߏ߯ߝߏ ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߜߋߙߊ߫; ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ ߞߏߞߊ߯ߛߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫.