ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Russia
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, secular state, ߖߡߊ߬ߣߊ, transcontinental country, ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊߝߏ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Post-Soviet states, European Union tax haven blacklist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ862, ߂߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1917, ߂߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠞꠣꠡꠤꠀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Российская Федерация ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎРоссия, Российская Федерация ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇷🇺, Россия, Росія ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ˈɾʉʂlɑn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Kievan Rus' ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌState Anthem of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐReveal your own Russia, Datgelwch eich Rwsia eich hun, Revela la teva pròpia Rússia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬, ߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊMoscow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐBaltic Sea, ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, Arctic Ocean, Black Sea, Caspian Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫Eurasia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆߆°߂߅′߀″N ߉߄°߁߅′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߆߅°߄߆′߅߂″N ߁߆߉°߃′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߈߁°߅߀′߃߅″N ߅߉°߁߄′߂߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߁°߁߁′߇″N ߄߇°߄߆′߅߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅߄°߂߇′߃߀″N ߁߉°߃߈′߂߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Russia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Elbrus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Caspian Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentsuper-presidential republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mikhail Mishustin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Federal Assembly of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊConstitutional Court of Russia, Supreme Court of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyRussian ruble ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎSchuko, Europlug ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊRussian Soviet Federative Socialist Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRussian Soviet Federative Socialist Republic, ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Russian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://gov.ru/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagrussia, Russland, Россия ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ru, .рф, .рус, .su ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
List of monumentsRussian cultural heritage register ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊnon-denominational ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patron saintAndrew the Apostle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Separated fromߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalOpen Data Portal Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official observer status in organisationCERN ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Gregorian calendar start date߁߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂250 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+7 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix8 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code460-469 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeRUS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits273 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇷🇺 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens from Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ (ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߘߐ߫: Россия, Rossiïa)߸ ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ ߘߐ߫: Российская Федерация, Rossiïskaïa Federatsiïa prononciation)߸ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ (ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ٪߇߄.߇) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ (٪߂߅.߃) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߯ ߗߎߞߐߕߑߞߊ߫ ߡߊ߬߸ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߆߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߇ ߁߂߅ ߁߉߁ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߖߘߍ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ٪߁߁.߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߡߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߣߴߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߙߎ߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߄߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ٪߇߈ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߟߋ߬.

ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ (ߕߟߎ߸ ߣߍ߰ߝߌ߲߸ ߞߊ߬ߛߌߦߊ «nickel»߸ ߣߐ߬ߓߊߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ (ߞߓߊߕߟߎ «pétrole»߸ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߊߦߌ߲ «gaz naturel»߸ ߖߌߘߐߢߎߡߍ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߊߖߎߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߜߌߟߌ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߟߏ߫߸ (ߜߊߞߌߘߊ «aciéries»߸ ߘߐ߬ߖߏ߲߬ߘߊ «raffineries»߸ ߖߎ߲ߛߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫). ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߘߐ߬ߞߌߛߍ (nucléaire) ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߛߌߟߊߓߐߛߐ߯ߣߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߘߐ߫.

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߡߊ߬߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߕߑߛߊߙߌߟߡߊ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߟߏ߲ߓߏ߲ߟߊ߲ߓߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫  ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߁߉߀߅ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߡߊߝߘߏ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߟߍ ߘߐ߫. ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐߣߍߡߍߣߍ߲ߕߐ ߞߊ߬ ߁߉߁߇ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߏ߲߫ ߙߏߡߊߣߐߝ߭ ߟߊߓߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߑߛߊ߯ߙ ߓߏ߰ߛߌ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߌߞߏߟߊ߫ ߂߲߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߇ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߁߉߁߇ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߓߏߟߑߛ߭ߋߝߌ߭ߞ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߟߋߣߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߓߐ߲ߒߖߘߍߘߐ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߍ߭ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߘߐ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ ߡߙߊߡߊߝߋ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ ߓߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߥߦߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߘߐߦߙߌߥߊ߫. ߁߉߉߁ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߵߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߁߅ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߝߋ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߎ߲߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ ߡߙߊߡߊߝߋ߲ (ߝߕߌߝߏߘߏ߲) ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߘߐ߬ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߌ߭ ߢߌ߲߬ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߈߅ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߕߊ. ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߞ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߞߋ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߝߍ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߥߙߍߓߊߞߊ߲ߞߋ ߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬. ߞߵߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰ ߛߊ߫ ߜߟߎߞߘߎߦߊߟߌ (ߡߐ߲ߘߌߦߊߟߌߖ߭ߊߛߐ߲߭) ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߛߥ (BRICS «ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߙߎ߬ߛߌ߫߸ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬»). ߙߎ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߁߁߭ ߘߌ߫ ߞ.ߥ.ߢ (PIB) ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߝߣߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߦߙߍߞߍߣߍ߲: ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߣߴߊ߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߙߋ

ߙߎ߬ߛߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋ ߔߊ߬ߔߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߊߟߊ߲ߥߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߕߎ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߞߏ߲ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊߙߌ ߞߐ߰ߖߌ (ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߊ) ߝߍ߬ߟߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߞߊߛ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߬ ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߍߟߑߓߙߎߖ߭ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߅ ߆߄߂)߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߑߕߊߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ. ߝ߭ߍߙߑߞߏߌߊ߲ߛߞ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ߫ ߕߊߞߙߎߡߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߕߌ߲ ߞߊߡߑߗߊߕߑߞߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߑߟߌߎߗߋߝ߭ߛߑߞߐߌ߫ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߦߋ߫ ߕߊߞߙߎ߫ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߄ ߈߃߅ ߟߊ߫. ߎߙߊߟ ߡߍ߲ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ߫ ߡߊߜߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߔߋߕߙߏߔߊߝ߭ߑߟߏߛߞ-ߞߊߡߑߗߊߕߛߑߞߌ߫ ߣߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߞߏߙߌߦߊߞߛߑߞߌ߫

ߕߎ߫ ߝߙߊߓߊ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߡߍ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߀߀ ߘߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߎߙߊߟ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߀߀߀ ߦߋ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߕߎ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߛߣߍ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߦߙߐ߫ ߛߣߍ߬ߕߊ ٪߈.߉ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߖߊ߲߰ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߇ ߆߅߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫: ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߓߊߟߑߕߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߛߑߔߌߦߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߎ߬.

ߊ߬ ߕߌ߲߫ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߥߙߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߙߞߑߕߌߞ ߖ߭ߊ߲ߓߟ ߞߎߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߖߏ߬ߛߍߝ ߕߌ߲ߥߙߍ߸ ߕߌ߲ߥߙߍ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߞߎߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲ ߛߞߊߟߌ߲߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߥߙߍ ߞߎߙߌߟ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߕߊ߸ ߏ߬ ߡߞߊߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߟߏ߫.

ߞߐ߭ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬. ߝ߭ߏߟߑߜ߭ߊ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁.߄ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߃ ߃߅߀)߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߛߌߓߋߙߌ߫ ߓߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬: ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߋߣߌߟߋߌ߬ (ߏ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߉ ߈߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫), ߐߓ ߣߌ߫ ߟߋߣߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏߟߏ߲߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߫ (ߣߍߣߍ ߓߊ߯ ߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߋߘߋ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߋߕߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߖߌ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߊ߬ ߣߍߣߍ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߍ߫. ߖߌ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߟߊ (ߘߊ߬ߟߊ) ߓߊߌߞߊߟ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߟߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߌ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ٪߂߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߟߊߜ߭ߎߘߊ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߏߣߋߜ߭ߊ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲:ߞߙߊߞߏ:ߙߎ߬ߛߌ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߟߊߒߕߍ ߦߋ߫ ߞߐߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߆߀ ߟߊ߫ ߞߐߘߎ߮ ߘߟߊߕߍ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߅߀ ߟߊ߫ ߘߟߊߕߍ߮ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߙߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߙߍߘߍ ߓߐߕߏ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ (ߊߟߑߕߊߌ߫…) ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߊߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߙߍߘߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ; ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐ߫ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߫ (ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߊ) ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߅.߅° (C°) ߘߌ߫ ߝߋ߲ߛߋ߲߫ ߝߏߓߐ ߣߌ߫ ߛߋߕߐ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߓߊ߲ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߣߐ߫ : ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ; ߛߋߕߐ ߣߌ߫ ߝߏߓߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ߲ߘߊ ߓߐ ߞߟߊߦߊ߫ ߔߊߦߌߦߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫. ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߍߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ (ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߏߓߐ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍߞߍ߬) : ߒ߬ ߧߋ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߈° ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߞߛߊߞߊ߫ –߂߇ (߀ ߞߘߐ߫) ߛߌߓߋߙߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߟߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߊߞߊ߫ –߄߃ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߕߛߞ߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߛߍ߲ߕߑߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߞߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߦߙߐ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߡߦߊߞߏ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߏߌߡߌߦߊߞߐ߲߫ ߘߌ߫ (ߞߛߊߞߊ߫ –߇߂ ߘߌ߫). ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏߓߐ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫ (ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߀° ߠߋ߬ ߘߌ߫). ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߈ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫). ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߔߘߋߞߋ߬ߟߋ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ (ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫). ߛߋߕߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߌߟߌ߲߫ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߙߐߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏߗߌ߫ ߕߙߐߝߍ߬.

ߜߙߋߟߞߊ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߬ߟߌ (ߛߊ߲ߖߌߕߎߟߋ(ߦߊ) «pluviométrie») ߡߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߓߊߟߌߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߅߂߅ ߘߌ߫ ߡߛߎߞߎ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߄߂߅ ߟߊ߫ ߣߝ߭ߏߛߓߌߙߛߞ (ߛߌߓߋߙߌ߫).

ߞߏߡߌ߫ ߕߎ߫ ߞߊߓߊ߲߸ ߎߙߊߟ. ߝߏߓߐ (ߣߍߣߍ) ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ߸ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ (ߣߍߣߍ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫)߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߘߟߊ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ «pergélisol»߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ «permafrost»߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ «merzlota») ; ߖߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߏ߫ (ߓߘߐ߬ߓߘߐ߸ ߓߐߘߐ߲߫) ߘߍ߰ߜߍ ߟߊߘߊ߲߫ – ߛߌߓߋߙߌ߫ ߢߊߡߌߟߏ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ : ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫. ߣߍߣߍ (ߛߌ߲ߓߌ) ߦߋ߫ ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮\ߣߍߣߍߓߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ\ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߞߐߘߍ߫ ; ߛߡߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫߸ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߟߎ߬ ߥߋ߲߬ߛߋ߲ (ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲) ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߬ߝߐ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߞߊ߲߫.