ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߎߞߙߍߣߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߎߞߙߍߣߌ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ, Post-Soviet states ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠃꠇ꠆ꠞꠦꠘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Україна ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎУкраїна ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇺🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ʊkrɐˈjɪn̪ɐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Ukrainian, ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲, Belarusian, Bulgarian, Armenian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
FunderEuropean Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߂߀߂߂ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬name of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demonymукраїнець, українка, українці ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲Ukrainian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌShche ne vmerla Ukrainy i slava, i volia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊKyiv ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, UTC+03:00, Eastern European Time, Europe/Kyiv ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߉°߀′߀″N ߃߂°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߉°߁߅′߃߇″N ߄߀°߁߃′߄߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߅߂°߂߂′߄߆″N ߃߃°߁߁′߂߆″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߄°߂߃′߁߁″N ߃߃°߄߆′߃߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߄߈°߂߅′߉″N ߂߂°߈′߁߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Ukraine.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Hoverla ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Kuyalnik Estuary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentsemi-presidential system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Volodymyr Zelenskyy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Denys Shmyhal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Cabinet of Ministers of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Verkhovna Rada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupreme Court of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲National Bank of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ߫ ߟߏ߲Independence Day of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyHryvnia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍDeclaration of Independence of Ukraine, Declaration of State Sovereignty of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊUkrainian Soviet Socialist Republic, Ukrainian People's Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊUkrainian Soviet Socialist Republic, Ukrainian People's Republic, ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲The Economist country of the year ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Ukrainian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://ukraine.ua ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URL ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ua ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portaldata.gov.ua ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂255 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+380 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 101, 102, 103 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code482 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeUA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits272 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇺🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens from Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Ukraine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߎߞߙߍߣߌ߲߫ (ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ: Україна߸ ߙߏߡߊ߲ߦߊߣߍ߲: ߎߞߙߍߣߊ߫, ߝߐߞߊ߲ [ʊkrɐˈjinɐ] () ߝߊߟߊ߲ߞߏ ߛߌ߲ߞߐ߲) ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߘߐ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߓߋߟߊߙߎߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫; ߔߏߟߐ߲ߢ (ߔߏߟߊ߲ߘ)߸ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫; ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߡߏߟߑߘߊߝ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫; ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߖ߭ߐߖ߭ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߆߀߃߆߂߈ ߠߋ߬ ߞߊ߲߫ (ߡߟߌ߫ ߂߃߈߀߆߂)߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߁.߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ߝߏ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߞߌߍߝ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߐ߱ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߂߀߀߀ ߢߍߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߎߛ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎ ߛߏ߯ߙߏ߫. ߦߙߐ ߝߍߙߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߖߎ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߞߊ-ߟߌߕߌߏߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߕߑߛߊߙߑߘߐ߲ߡ ߠߎ߫. ߤߍߕߑߡߣߊߕ ߞߏߛߊߞߌߊ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߣߌ߫ ߁߈߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߔߐߟߐ߲ߢ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߙߎ߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ (ߡߎߙߎ߲ߕߌ) ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߘߍ߬ߡߙߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߃, ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߜߘߌߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫; ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߫ߕߌ߰ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ (CEI) ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߕߊ߲ (ߣߋߕߏ «NATO») ߕߍ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫. ߂߀߁߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝ߭ߌߞߑߕߐߙ ߟߊߣߎߞߏߝ߭ߗߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߬-ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߍ߲ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߴߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߕߍ߫߸ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߏߡߊߌߘߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊߣߎߞߏߝ߭ߗߌ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߄ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߲ߓߊߛ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫.ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭, ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߘߎ߬ߛߐ߯ߛߐ߮ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߝߍ߬.

ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߇߄߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߣߍ߲ (ߓߟߏߞߏߟߏ߲) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߙߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߱ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߞߣߍ ߛߣߍ߬ߕߊ ߘߐߥߛߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌ߬ߛߍ߬ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߊ߲ߞߊ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (OSCE), ߜ߭ߎߊߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ (GUAM organisation) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (ߕߙߌߊ߲ߜ߭ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߟߎߓߑߟߍ߲߫ «Lublin Triangle»).

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߰ߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߐ߯ߞߏ ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߬. ߝߐߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߌߟߊߝ߭ߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߛߙߊߕߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲ߘߎ߯ (borderland) ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊߣߌ߲߫ ߗߞߊ (ߞߐߣߐ߲) ߘߏ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߎߙߑߜ߭ߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ (ߞߊ߬ߞߘߐ ߙߎ߬ߛߌ߫) ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫)߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߝߊ߬ߛߏ ߗߍߓߏ߲ ߞߐ߲߬ߜߍ߲.

ߣߋߊ߲ߘߍߙߌߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߟߌ ߎߞߙߍߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߞߍߦߙߐ ߡߟߏߘߏߝ߭ߊ߫ ߟߋ߬ (ߛߊ߲߬ ߄߃߀߀߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߄߅߀߀߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߎߕߌ (ߛߋ߲߬ߓߊ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ «mammouth») ߞߟߏ ߟߊ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߭ ߞߟߏ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߏ߫.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߂ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߰ߟߎ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ (culture gravettienne) ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߞߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߄߅߀߀ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߞߎߞߎߕߋߣߌ߫-ߕߙߌߔߌߟߌߦߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߍߟߊ ߞߓߊߟߛߍ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߕߙߌߔߟߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߘߑߣߌߍߔߙ-ߘߑߣߌߍߛߑߕߙ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲. ߣߍ߰ߝߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߛߌߡߋߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߎ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߛߌߕߍߛ ߣߌ߫ ߛߊߙߑߡߊߕߍߛ ߟߎ߫. ߇߀߀ ߣߌ߫ ߂߀߀߈ ߟߎ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ (scythe) ߛߑߛߌߕߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߕߌߙߊ߫߸ ߏߓߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߍߙߑߛߏߣߋߛߎ߫ ߟߎ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫. ߜ߭ߐߕߛ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߤߎ߲ߕߛ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߍ߬ ߃߇߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߇߲ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌߓߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߛߌߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߊߖ߭ߊߙ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬.

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߅߲ ߣߌ߫ ߆߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ߕߍߛ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫. ߊ߲ߕߍߛ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫: ߞߙߏߥߊߕ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߛߝ߭ߋߙߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߔߏߟߊ߲ߛ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬߸ ߘߋߝ߭ߙߍߝ߭ߑߟߌߍ߲ߛ ߟߎ߫߸ ߘߎߟߓߍߛ ߟߎ߫߸ ߎߟߌߛ߭ߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߝ߭ߋߙߌߞߊ ߟߎ߬. ߝߎ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߥߙߍߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߝߎ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߌߟߑߡߍ߲ߣ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߌߟߑߡߍ߲ߣ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߘߌ߫߸ ߞߑߙߌߝ߭ߌߗ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߙߊߘߡߌߗ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.. ߊߝ߭ߊߙ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߆߀߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߍߛ ߘߍ߮ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

ߞߌߍߝ߭ ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߋ߲߫ ߝߑߟߊߘߡߌߙ ߡߊߛߎ (ߟߊߕߎ߬ߓߌ) ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߉߈߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߌߍߝ߭ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߐ߫.

ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߔߏߟߊ߲ߛ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߐߛ ߓߊ ߣߌ߫ ߙߏߛߝ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߘߑߣߌߍߔߙ ߟߎ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫. ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߓߏߙߌߛ ߙߌߓߊߞߐߝ߭ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߛߓߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߔߏߟߊ߲ߛ ߘߍ߮ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߑߣߌߍߔߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߙߐߛ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆߲ ߠߊ߫ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߕߟߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߌߍߝ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߝߐ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߋߟߏߙߎߛߌ߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߭ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߣߊ߫. ߘߝߐ߬ߛߓߍ ߝߟߐߡߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߙߐߛ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߊߙߜ߭ߍߛ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߑߞߊ߲ߘߌߣߊߝ߭ߌ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߀߲ ߣߌ߫ ߁߁߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߝߟߌ߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߌߍߝ߭ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߙߎߛ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߌ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߣߌ߫ ߁߃߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߎ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߜ߭ ߊߙߑߡߋ߫ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߛߏ߫ ߥߙߍߓߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߖ߭ߊߟߋߦߑߛߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߦߏ߫ ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߦߏ߫ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߑߟߌߦߊߖ߭ߑߡߊ߫\ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߘߋ߬ ߖ߭ߊߟߋߦߑߛߌ߫ (ߝ߭ߟߏߘߡߌߙ)߸ ߜ߭ߊߟߌߗ ߘߋ߬ ߡߍߙߑߦߊ߫ (ߤߊߟߌߗ)߸ ߔߙߋߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߘߋ߬ ߖ߭ߊߟߋߦߑߛߌ߫ (ߔߙߋߦߊߛߑߟߊߝ߭ ߘߋ߬ ߙߎߕߍߣ)߸ ߔߙߋߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߘߋ߬ ߍߙߑߖ߭ߦߊ߫.

ߞߌߍߝ߭ߊ߲ ߙߐߛ ߁߀߅߄-߁߁߃߂

ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߘߐߥߛߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߸ ߁߀߅߄-߁߁߃߂ ߝ߭ߊߙߜ߭ߍߛ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߙߎߛ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߙߎߙߌߞ ߡߊ߲ߛߊߓߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߑߣߌߦߊߞ ߙߎߙߞߌߘ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߍߝ߭ ߝߍ߬.

ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (߉߈߀-߁߀߁߅) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߙߎߛ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߙߏߛߑߟߊߝ߭ ߡߐ߰ߓߊ (le sage) ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ (߁߀߁߉-߁߀߅߄) ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߌߍߝ߭ ߙߎߛ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߤߏߞߌ߭ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߊ߬ߝߏ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍߟߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߂߲ ߡߣߏߡߊߞ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ (߁߁߁߃-߁߁߂߅) ߠߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߒߛߑߕߌߛߑߟߊߝ߭ (߁߁߂߅-߁߁߃߂) ߝߣߊ߫ ߕߊ߸ ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߒߛߑߕߌߛߑߟߊߝ߭ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫.

ߡߏ߲ߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߌߍߝ߭ߊ߲߫ ߙߐߛ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߞߌߍߝ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߁߂߄߀ ߠߊ߫. ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߓߌ߬ߡߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫߸ ߤߊߟߌߗ ߣߌ߫ ߝ߭ߟߏߘߡߌߙ-ߝ߭ߏߟߍ߲ߛߑߞߦߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߜ߭ߊߟߌߛߌߦߊ-ߝ߭ߏߟߌߣߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߘߊߣߌߟߏ ߙߏߡߊߣߏߝ߭ߌߗ (ߘߊߣߌߍߟ ߁߭ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߊߟߌߛ ߥߟߊ߫ ߘߊߣߌߟߏ߫ ߤߊߟߌߕߛߑߞߦߌ߫) ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߏߡߊ߲ ߒߛߑߕߌߛߑߟߊߝ߭ߌߗ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߙߎߛ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߤߊߟߌ߬ ߝ߭ߐߟߑߤߌߣߌ߫߸ ߜ߭ߊߟߌߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎߛ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߌߍߝ߭. ߘߊߣߌߟߏ߫ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߔߊߔߎ߬ ߟߊ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߝ߭ߍߞ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߘߙߏߤߌߗߍ߲߫ ߁߂߅߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߙߎߛ ߓߍ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫. ߘߊߣߌߟߏ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߙߎߕߋߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ߦߊߝߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߡߏ߲ߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߙߐߛ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌߕߎߏߣߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߟߎߓߑߟߍ߲߫ ߘߍ߮ (߁߅߆߉) ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ-ߟߌߕߌߏߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߁߆߁߉ ߟߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߓߏߟߋߛߑߟߊߥ ߖߍߙߑߖ߭ߌ߫ ߂߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߖ߭ߏߝ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߔߐߟߐ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߊߛߡߌߙ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊߥߟߌ߬ (߁߃߄߀-߁߃߆߆) ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߟߌߛߌߦߊ-ߝ߭ߏߟߌߣߌߦߊ߫ ߕߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߙߎߛ ߛߌߛߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߌߕߎߏߣߌ߫ ߜ߭ߊߙߊ߲ߘ ߘߎߛ߭ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߌߍߝ߭ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߋߘߡߌߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬߸ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߓߊ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߁߃߈߆ ߞߑߙߋߥߏ߫ ߘߍ߮ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߬ ߘߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߐߟߐ߲ߢ ߣߌ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߌߕߎߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߑߟߊߝ߭ߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫ ߜ߭ߊߙߊ߲ߘ ߘߎߛ߭ ߞߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߁߃߉߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߝߴߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߜ߭ߊߟߌߛ-ߝ߭ߏߟߤߌߣߌ߫ ߞߟߍ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫. ߔߐߟߐ߲ߞߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߎ߰ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߘߟߊ߫ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߍߣ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߋ߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߕߟߊߒߕߍ ߣߌ߫ ߁߅߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߓߌߟߑߤߙߏ-ߘߑߣߌߛߑߕߙߏߝ߭ߛߑߞߦߌ߫ (ߡߐ߲ߞߊߛߑߕߙߏ߫) ߣߌ߫ ߞߟߌߦߊ߫ (ߟߌߞߐߛߑߕߡߏ߫) ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

߁߄߃߀ ߟߊ߫߸ ߔߘߏߟߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߊ߲ߓߋ ߞߘߐ߫ ߔߘߏߟߌ߫ ߝ߭ߏߌߝ߭ߏߘߌ߫ ߘߌ߫. ߁߄߄߁ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߜ߭ߍ߲ߜ߭ߛߌߘ ߤߊߛߌ ߁߭ ߜ߭ߌߙߊߦ ߞߊ߬ ߞߙߌߡߋ߫ ߞߣߊߕ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߣߌ߫ ߛߑߕߔߍߛ ߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߓߐߘߊ߲ ߞߑߡߍߟߑߣߌߕߛߑߞߌ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߤߍߕߑߡߊ߲ߣ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߛߊߞߌ߫ ߞߊߝߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߐߝߍ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߆߄߈ ߠߊ߫. ߁߅߆߉ ߟߊ߫߸ ߟߎߓߑߟߍ߲߫ ߘߍ߮ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߞߊ-ߟߌߕߌߏߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߢߊߛߎߡߊ (ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ) ߘߐߓߍ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫ ߡߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߊ߲ߓߋ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߟߊߛߍ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߔߏߟߐ߲ߞߦߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߠߊ߫߸ ߙߎߕߋߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ߫ (ߙߎߛ ߞߊߝߏ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߎ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߕߏߟߞߌߦߊ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߴߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߙߎߛ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߙߏߕߎߙߌߦߋ߫ (ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߛߏߞߊ ߟߎ߬) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߙߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߏߛߊߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖ߭ߊߔߙߏߖ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߐߙߑߕߏߘߐߞߛߌߦߊ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫. ߞߏߛߊߞߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߔߏߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߤߐߙߑߘߌ (golden Horde) ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߘߐ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߫߸ ߞߙߌߡߋ߫ ߞߣߊߕߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫; ߁߅߇߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߡߎߛߑߞߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߋ߬ (ߘߐߕߌߢߍ߫). ߓߐߕߏ߲߫ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲-ߛߊ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߘߊߡߌߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߞߙߌߡߋ߫ ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߏߙߍߛߕ ߛߎߓߑߕߋߟߣߌ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߄߅߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߅߈߆ ߟߊ߫߸ ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߌߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ (߈߆) ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߆߀߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߆߄߇ ߟߊ߫߸ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊ߫ (߇߀) ߜߘߍ߫. ߁߆߈߈ ߠߊ߫߸ ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ߫ ߆߀ ߀߀߀ ߢߐ߲߱ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߜߌߡߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߊߓߎ ߝߊ߰ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߱ ߞߊߢߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ ߥߎ߬ߛߎ (saison de croissance) ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߞߊߕߌ߫. ߞߙߌߡߋ߫ ߞߣߊߕߌ ߜߘߋߜߘߋߦߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߁߇߈߃ ߟߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߞߏߛߊߞߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ߭ߔߙߏߖ߭ߌߞߊ ߟߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߘߑߣߌߍߔߙ ߞߏߛߊߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߎߕߋߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߞߘߐ߫. ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߘߍߞߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߰ ߞߏߛߊߞߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬߸ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߐߙߌߕߏߘߐߞߛߌ ߘߍ߬ߓߏ߲ (ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ «eglise/church») ߞߏ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߊߞߌ߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߞߏߛߊߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߡߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߛߍߖߡ (ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲) ߘߐ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߐߙߌߕߏߘߐߞߛߌ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍߖߡ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫.