ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫:

ߓߎߙߌߦߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂


ߞߊ߯ߙߌ߫ ߛߊ߬ߟߊߡ ߞߎߘߍ߫ ߁߂

ߘߐ߲ߜ߭ߐߟ ߖߋߌߘߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁

ߞߏߟߌߛߐߞߐ߬ ߞߎߘߍ߫ ߇

ߒߖߊ߯ߙߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁

ߛߊ߲ߞߊߙߋߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃

ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂

ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߀

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߃ ߆߉߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂ ߀߁߆ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍߣߍߓߊ ߁߄, ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ «ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲» ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߕߍ߫.

ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]