ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߛߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߅ ߕߙߊߓߊ 1933 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߫ ߢߍߘߊGerman Reich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Deutsches Reich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Deutsches Reich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎDeutsches Reich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲Deutschland, Niemcy, Германия, Нямеччына ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲, Battle of Aachen, Battle of Cecina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌDas Lied der Deutschen, Horst-Wessel-Lied ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐEin Volk, ein Reich, ein Führer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Located in the present-day administrative territorial entityߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯, ߏߕߙߌߛ߭, ߔߏߟߐ߲ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅߂°߃߀′߄߀″N ߁߃°߂߂′߄߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentdictatorship, semi-presidential system, one-party dictatorship, ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Paul von Hindenburg, ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ, Karl Dönitz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Reichstag ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Axis Powers ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊߣߊߖ߭ߌߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyReichsmark ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊAmerican occupation zone in Germany, British occupation zone in Germany, French occupation zone in Germany, Soviet occupation zone of Germany ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲, Federal State of Austria, Free City of Danzig, Interwar Lithuania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date߂߃ ߘߓߊ߬ߕߊ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Nazi Germany ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsReichsadler of the Nazi Germany, Reichsadler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊsecular state ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Nazi Germany ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ (ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߙߍߌߛ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߃߃ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߙߍߌߛ߭ ߓߟߋߓߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߃ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߟߊ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߃߃ ߣߌ߫ ߁߉߄߅ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߦߊߟߌ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߙߎߞߙߍߦߟߊ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߣߊߡߦߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߙߍߌߛߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߜߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߙߐߡߎ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ (߈߀߀ – ߁߈߀߀) ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ (߁߈߇߁ – ߁߉߁߈). ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ hi ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߮ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߙߍߌߛߌ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߁߉߄߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߋߙߐߔߎ߬ [߁].

߁߉߃߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌ ߘߌ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߔߏߟ ߝ߭ߐ߲߫ ߤߌߘߍ߲ߓߐߙߜ߭߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߁߉߃߃ ߕߙߊߓߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߣߌ߫ ߙߍߌߛ߭ߑߕߊߜ߭ ߛߋ߲߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮. ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߝߍ߬ߖߛߐ ߡߊ߬. ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߏ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߦߟߊ (ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫) ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߛߓߍߘߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ߫. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߛߐߟ ߝߎߙߍߙ) ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ (ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬) ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫.  ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߖߡߊ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߯ߕߐߦߊ (ߓߊ߯ߙߊߒߕߊ߲ߧߊ߫) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߟߌ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߊ߬ߘߊ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߢߍߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߤߍߡߊߗߌ (ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ) ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߏ߬ߕߏߓߊߤߑߣߍ߲߫ (ߝߏ߲߬ߘߏ \ ߛߌߟߓߊ «Autoroute») ߡߊ߬. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.

ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ߸ ߣߊߖ߭ߌߦߊ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ (ߊߟߏߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ)߸ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߛߊߡߍߟߊߜߏߦߊߢߍ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ «jews»)߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߐߕߊ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߙߌߦߍ߲߫ ߛߌߦߊ (ߌ߲ߘߌ߫-ߋߙߐߔߎߞߊ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ ߘߌ߫. ߛߌߦߊ߫ ߥߟߏߡߊ ߟߐ߭ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ߟߌ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߏ߫. ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߘߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߃߃ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ (libérale) ߡߊ߬߸ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ ߟߎ߫ ߟߊߥߛߎ߫ ߘߊ߫߸ ߟߊߝߋߝߋ߫ ߘߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰. ߞߙߋߕߌߦߍ߲߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߙߊߞߊ߲ ߜߏߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߘߊ߫߸ ߢߍߡߐ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ (leaders) ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊߥߛߎ߫ ߘߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߥߊߢߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߛߌߦߊߞߏ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌߘߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߝߢߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߘߏ߲߬ ߘߊ߫. ߘߐ߬ߝߢߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߥߍ߲ߖߍ (ߟߊߛߍߥߊ\ߟߊߕߏߟߏ߲) ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߁߉߃߆ ߛߡߊ߬ ߘߐ߫ ߏߟߊ߲ߔߞߌ ߕߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫. ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߖߏߛߍߝ ߜ߭ߐߋߓߍߟ ߞߊ߬. ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߖߏߛߍߝ ߜ߭ߐߋߓߍߟ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߬ߣߐ߰ߟߌ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊ߲ߞߟߌߣߊ߲ ߡߊ߬. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐߜߏߦߊ߫.

߁߉߃߀ ߞߐ߯ߟߊߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߘߎ߯ߞߟߏ߫ ߡߞߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬. ߛߊ߯ߙߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߐ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߙߊߌߣߌߟߊ߲ߘ (ߙߋߣߊߣߌ߲߫) ߁߉߃߆ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߠߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߞߐ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߊ߲ߛߛ߭ߑߟߎߛ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߊ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߍߕߌߟߊ߲ߘ (ߛߎߘߍߕ) ߡߞߊߣߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫. ߁߉߃߉ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߤߍߡ ߣߌ߫ ߡߏߙߊߝ߭ߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߗߍߞߌ߫ ߘߎ߮ ߡߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߟߌߕߌߏߣߌ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊߡߍߟ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߫ ߁߉߃߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫. ߁߉߄߂ ߕߐ߭ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߙߍߌߛ߭ߌߛߑߞߐߡߌ߬ߛߊߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߛߋ߫ ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߏ߬ߙߌ߫ ߔߏߟߊ߲ߘ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߞߊ߲߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫.

ߛߌߟߛߊߟߌ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߓߏ߲߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ (ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫) ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߥߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߦߙߐ (asylums/asile) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊߞߟߌ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߛߋߞߏߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߍߌ߲ߛߊߕߖ߭ߜ߭ߑߙߎߔߍ߲߫ (Einsatzgruppen) ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߡߎߣߎ߲ (paramilitary/paramilitaires) ߡߐ߰ߝߊ߰ ߛߘߍ (ߣߌߕߊߡߟߍߞߊ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (Jews/Juive) ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߛߊ (Holocaust) ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߜߘߍ ߟߎ߫. ߁߉߄߁ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߥߛߎ߫ ߘߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߛߊ߭ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߲߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫ ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌߟߜߊߣߊ߲߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߛߊߟߌ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߤߟߏߞߏߛߕ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߟߜߊߣߊ߲ ߠߎ߬.

ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߍߌߡߊߙ (Wehrmacht) ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߃ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߁߉߄߄ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߉߃߉ ߢߝߍߟߊ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߓߟߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߋ߬ (ߡߌ߬ߣߊ߬) ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈ ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߐ߬ߣߐ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ ߛߊߓߎ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ ߞߊߙߏ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߣߊߛߌ߫ ߝߊߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߛߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߓߊߟߏߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫.

ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߡߊ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߛߌ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫: Allemagne Nasi ߤߊߡߊ߲߫ Troisième Reich; ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ: Nazi Germany ߥߟߊ߫ Third Reich)߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߣߊߛߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߮ ߙߍߌߛ߭ (Tausendjähriges Reich) ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߣߊߛߌ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߑߙߊߌߕߌߛ ߙߍߌߛ߭ (Drittes Reich) ߘߌ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߛ ߘߑߙߊߌߕߌߛ ߙߍߌߛ߭ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߁߉߂߃ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߊߙߑߕߎߙ ߡߏߋߟߊ߫ ߝ߭ߊ߲߫ ߘߍ߲߫ ߓߑߙߐߞ ߓߟߏ߫. ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ (߉߆߂-߁߈߀߆) ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߙߍߌߛ߭ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ (߁߈߇߁–߁߉߁߈) ߞߍ߫ ߙߍߌߛ߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬: ߞߙߊߞߏ:ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߟߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߁߉ ߣߌ߫ ߁߉߃߃ ߟߎ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߦߏ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ (ߞߊ߬ ߥߏߘߌ ߝߏߝߏߦߊ߫)߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ (ߦߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߞߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ «ߕߐ߲ߕߌߢߍ»)߸ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊ߬ߟߌ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߁߉߁߉ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߓߟߏ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߗߋ ߓߍ߲߬ ߥߏߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߌߢߍߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߋߝߋ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߎ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߂߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߙߎߤߙ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߛߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߘߍ߬ߟߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpart), ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߥߟߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (DAP) ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߌߣߌ߲ ߓߟߏ ߞߐߘߊ߲ (ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲) ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߞߊ߬ ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐߕߌߢߍߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߟߊߜߏߦߊߢߍ߫ (ߗ߭ߎߌߝ) ߣߌ߫ ߓߏߟߑߛ߭ߋߝ߭ߌߞ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߍ߲ߛߑߕߙߏߔ (ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߣߍ) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߘߍ߬ߘߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߟߛߊ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߦߊ ߖߏߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߣߊߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊߟߌ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝ߭ߐߟߑߞߌߛߛ߭ ߕߏ߰ߝߏ (Völkisch movement) ߡߊ߬. ߞߙߎߞߊ߸ ߊ߬ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߡߎߣߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߑߕߐߙߑߡߊߓߑߟߋߌߟߐ߲ߜ߭ (SA; Storm Detachment), ߥߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ߬ ߛߟߏߟߏ ߟߎ߫߸ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߕߐ߲ߕߌߢߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߥߊ߫ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߖߥߌߛߌ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ) ߟߎ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ (ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲) ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߝ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߙߌߕߊ ߝ߭ߐ߲߫ ߞߊߤߙ ߟߊ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߛߎ߯ߝߍ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߠߊ߫߸ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߓߊ߯ߙߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߍߓߏ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߣߊߛߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߢߍߛߐߘߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߰ߟߊ߬ߝߐߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬. ߁߉߃߂ ߞߙߎߝߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߙߍߌߗߌߛߑߕߊߜ߭߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߌߟߊ߫ ߂߃߀ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ %߃߇.߄ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬