ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊKérouané ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߁߅′߅߉″N ߉°߁′߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Guinea/Kérouané.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ ߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߡߊߙߏ߫

ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫

ߞߡߐ߬ߘߎ߯

ߞߏ߲߬ߛߊ߲ߞߘߐ߫

ߟߍ߲ߞߐ߫

ߛߌߓߙߌߓߊߘߐ߫

ߛߙߏߡߦߊ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߂߁ ߉߆߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߀߇ ߅߄߇ ߘߌ߫.