ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߅″N ߉°߁߈′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Kankan.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲، ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯، ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߓߎ߯ߟߊ߫، ߜߙߋߘߎ߯ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬، ߞߎ߲ߓߊ߲߫، ߡߊ߬ߡߘߎ߬ߘߎ߯، ߡߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫، ߡߏ߬ߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߬، ߛߓߊ߬ߘߎ߰ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߕߌ߲ߕߌ߫ ߥߎߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߭ߞߎ߬ߣߎ߲߬.