ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߅″N ߉°߁߈′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Kankan.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲، ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯، ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߓߎ߯ߟߊ߫، ߜߙߋߘߎ߯ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬، ߞߎ߲ߓߊ߲߫، ߡߊ߬ߡߘߎ߬ߘߎ߯، ߡߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫، ߡߏ߬ߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߬، ߛߓߊ߬ߘߎ߰ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߕߌ߲ߕߌ߫ ߥߎߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߭ߞߎ߬ߣߎ߲߬.