ߟߍ߲ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߟߍ߲ߞߐ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߍ߲ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߂߃′߀″N ߈°߄߉′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߍ߲ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.