ߌߖ߭ߌߔߑߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߖ߭ߌߔߑߕ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, transcontinental country, ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߖߡߊ߬ߣߊ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮, ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲, ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1922 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫جمهوریّة مصر العربیّة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇪🇬 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫War of Attrition ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Ptah, Mizraim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌBilady, Bilady, Bilady ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐمصر أمّ الدنيا ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬, ߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߖ߭ߌߔߑߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊCairo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, UTC+03:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ, Nile, Red Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߇°߀′߀″N ߂߉°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߂°߃′߁߆″N ߃߆°߅߃′߄߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߃߁°߃߇′߄߈″N ߂߅°߅߄′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߁°߄߃′߃߃″N ߃߃°߃߃′߂߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߃߀°߉′߁߇″N ߂߄°߄߂′߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Egypt.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Catherine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Qattara Depression ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Abdel Fattah el-Sisi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mostafa Madbouly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyEgyptian pound ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Sudan, ߟߌߓߌ߫, ߌߛߑߙߊߌߟ, State of Palestine, Bir Tawil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, All-Palestine Government ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://68k.news/index.php?section=nation&loc=EG&lang=AR ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagEgypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.eg, .مصر ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalEgyptian Open Data initiative ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MadhhabMalikism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
OpenStreetMap zoom level4 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂602 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+20 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ122, 123, 180 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code622 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeET ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits622 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇪🇬 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߥߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬߸ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫" ߋߖ߭ߌߔߑߕ" ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ " ߡߊߛߑߙߌ߬߸ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߡߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫" ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ " ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߁߉߈߇ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߯ߕߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߥߙߎߞߌ ߝߋ߲߫-ߋ߯-ߝߋ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߊߒߞߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߓߍ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߴߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.