ߛߓߊ߬ߘߎ߰ ߓߊߙߊ߲ߣߊ߬ߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߓߊ߬ߘߎ߰ ߓߙߊߣߡߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߏߢߊ߬.

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߏߢߊ߬.