ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߎ߲ߓߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville


ߞߎ߲ߓߊ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߅ ߟߊ߫߫. ߞߎ߲߲߲߲߲߲ߓߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.