ߛߌ߲ߕߊ߬߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߌ߲ߕߊ߬/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߕߟߋߡߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߸

ߛߌ߲ߕߊ߬
ߖߎ߬ߕߘߎ, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߄߃′߀″N ߁߃°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߘߐ߫߸ߊ߬߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߬