ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߌߛߊߥߏ߫
ߛߏ, administrative territorial entity, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1687 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymBissalien, Bissalienne, bissauense, bissanense ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫, ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬, Bissau Autonomous Sector ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Bissau Autonomous Sector ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐGeba River ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߅߁′߃߃″N ߁߅°߃߅′߄߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߓߌߏ߲ߓߏ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲, Oio Region ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Mankanya, Papel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for the view of the itemCategory:Views of Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߥߟߊ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߎ߫ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߎ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫.

߂߀߀߉ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ (l’Instituto Nacional de Estatística e Censos)߸ ߡߐ߱ ߃߆߅ ߀߉߇ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߕߊ߬ߓߎ߰ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߊ ߟߎ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߦߋߟߌ ߞߐߓߌߟߊ (ߛߊߕߋߟߕߌ) ߟߊ߫

ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߦߋߟߌ ߞߐߓߌߟߊ (ߛߊߕߋߟߕߌ) ߟߊ߫

ߊ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߜ߭ߋߓߊ߬ ߓߊ ߓߊߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫߸ ߁߉߁߂ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߏ ߜߍ߲߭ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߆߈߇ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߛߊߞߏ߲߫ ߡߊߖߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߘߏ߬ ߓߏߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߎ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ ߁߉߇߄ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߖߌ߯ߣߌߦߟߍ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߏߛߑߝ߭ߊߟߑߘߏ߫ ߝ߭ߌߋߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߏߞߊ߲ ߦߋ߫ (code AITA OXB). ߘߌ߫.

ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߌߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ : ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬߸ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬.

ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ߬ߓߊ (ߞߊߕߋߘߙߊߟ)

ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߏ߫

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߏ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲-ߛߊ߲߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߟߏ߲ (Mardi gras) ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߎߙߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ (Fortaleza de São José da Amura) ߘߌ߫߸ ߊߡߌߞߊߟ ߞߊߓߙߊߟ ߓߍߟߍ߲ߘߊ (ߛߊ߬ߙߌ) ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߔߖߌߜ߭ߎߌߕߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߢߎ߲ߠߊ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߉߅߉ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߝߍ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߸ ߖߌߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߛߌߦߊߟߞߊ ߗߍ߯ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ (ߘߊ߲ߜߍ «plages») ߟߎ߫.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏߊߛߌߣ ߞߕߊߙ (߁߉߈߂)߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߊ߲ߛߎ ߝߊ߬ߕߌ߫ (߂߀߀߂)߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߍߝ.ߛߋ ߓߊߙߌߛߋߟߐ߲ߣ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߊߙߑߟߐߛ ߜ߭ߏ߬ߡߍߛ (߁߉߇߆)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߣߊ߫ ߜ߭ߏ߬ߡߍߛ (߁߉߇߆)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߗߐ߲ߞߍ߲߫ (ߛ߭ߌߣߌ߲߬)

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬