ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫/ ߥߟߊ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߖߌߣߍ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߝߌߟߊ ߏ߰ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫߸ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߞߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫
Bissau city center.jpg
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1974 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Guinea-Bissau, Guiné-Bissau, la République de Guinée-Bissao ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepública da Guiné-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇬🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌEsta É a Nossa Pátria Bem Amada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐUnidade, Luta, Progresso, Unity, Fight, Progress, Единство, борба, прогрес ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߀′߀″N ߁߅°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߂°߂߇′߃߃″N ߁߃°߃߇′߃߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߂°߄߀′߄߈″N ߁߄°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߀°߅߅′߁߈″N ߁߅°߃′߄߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߂°߂߀′߈″N ߁߆°߄߂′߄߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea-Bissau.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Q109837809 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Umaro Sissoco Embaló ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Nuno Nabian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National People's Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyWest African CFA franc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߖߌ߬ߣߍ߫, ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲gɪ'neːɑ 'bɪsæʉ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.gov.gw/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.gw ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsEmblem of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂632 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+245 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 119, 121, 180 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits630 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇬🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌ߬ߣߍ_ߓߌߛߊߥߏ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫،ߖߌ߬ߣߍ߫_ߓߌߛߊߥߏ߫߸ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߢߐ߲߰ߠߊ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.