ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫/ ߥߟߊ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߖߌߣߍ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߝߌߟߊ ߏ߰ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫߸ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߞߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1974 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Guinea-Bissau, Guiné-Bissau, la République de Guinée-Bissao ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepública da Guiné-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇬🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌEsta é a Nossa Pátria bem Amada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐUnidade, Luta, Progresso, Unity, Fight, Progress, Единство, борба, прогрес ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߀′߀″N ߁߅°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߂°߂߇′߃߃″N ߁߃°߃߇′߃߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߂°߄߀′߄߈″N ߁߄°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߀°߅߅′߁߈″N ߁߅°߃′߄߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߂°߂߀′߈″N ߁߆°߄߂′߄߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea-Bissau.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Q109837809 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Umaro Sissoco Embaló ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Nuno Nabiam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National People's Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of West African States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyWest African CFA franc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߖߌ߬ߣߍ߫, ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.gov.gw/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagGuineaBissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.gw ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsEmblem of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂632 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+245 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 119, 121, 180 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits630 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇬🇼 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Guinea-Bissau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߖߌ߬ߣߍ_ߓߌߛߊߥߏ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫،ߖߌ߬ߣߍ߫_ߓߌߛߊߥߏ߫߸ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߢߐ߲߰ߠߊ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.